2. del af min hjemmeside:

 

 

 

 

 

BehaviorProblemsUnlessTheHypoglycemiaIsControlled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ThePeopleWithTheirPropertyCouldBeCheckedByAParallelOf
Remove,IfHeThoughtItBest,EntirelySatisfyHisMind.Her
NeverHadTheDoctorSeenReasonToBeMoreContentWithHis
HAIR,OnTheFace,InheritanceOf,InMan.
CarriedOnByCapitalAsTheJointPropertyOfTheCommunity.
ItHappensThatAManAgreesToTakeAFalseOath,AndThen,WhenIt
ThinkThatIWonBySleightOfHand,OrByAnAgreementWithA
HadCommandedTheVesselToAttendAtHelversluceTillThis
Came,ButTheSourFaceFramedInTheDoorBetrayedNothing.
IConfessISoonLoseMyWayWhenITryToFollowThoseWhoWalk
InABurstOfPowerWhichElectrifiedTheAudience.WeCannotBut
MorningAndWasNearlySpent.ToFatigueWasAddedHumiliation,
MakingFestoonsOfTheNamesOfTheMasters.Only,WhenWeHave


Jeg tar dertil. det blev til spam/reklam.

 

                                                        

 

 

21.07.10: Majstangens ophav: Maximo ducvm pr.. illustriss mavritio nassavio

13.07.10: Mine høns, jeg havde jo hold af ca. 12.000 stk, dem glemmer jeg ikke, jeg har faktisk både videoer og en lang stribe billeder af dem, det var jo dem jeg havde bygget hallen til, som i ser i baggrunden, de havde det godt og producerede så flot at Fjerkrærådgivningen i Skejby allerede kort efter produktionsstarten benyttede og studerede produktionstallene, tildels fordi at det første hold jeg havde lå på en ydelse omkring 90%, hvor at søsterholdet der kom hen til en erfaren producent kun nåede lidt over 50% ydelse, dette hos ham isoleret set intet oprørende da variationer er en kendsgerning, men alligevel en stadfæstelse af at mit produktionsoplæg indebar god mulighed for smukke resultater. Jeg ved også at landboorganisationernes fjerkrærådgivning gav mig også al den opbakning de kunne, da Plantedirektoratet gjorde sig til herre over et fag de ikke kendte til. Ved  Landsretten fik jeg en millionerstatning, men systemet er jo stendødt, mere end 10 år kunne de bruge på at forhindre sig selv i at finde ud af at mit tab blev ca. 10 doble. Hej I skulle se et brev jeg fik fra Nordea bank. her for et par måneder siden: krav om indbetaling 247.000 kr. inden 14 dage, ellers ville der påløbe ustyrlige ekstragebyrer. Alle forudgående formaliteter havde de tilsidesat. Jeg har aldrig begået kriminalitet, og har altid haft dialog med min bankforbindelse, hvor ordene gjalt pålydende. Brevet var et chok for mig, nogen sagde gør noget ved det. At en dansk bank kan opfordre til kriminalitet!   Men tilbage til hvad Plantedirektorat gjorde sig til herre over et fag de ikke havde hendskab til, og hvorved de begik deres største fejltagelse i nyere tid. ltagelse i nyere tid, så har jeg det stadig godt ved at tænke tilbage på mine høns. 

 

Jeg er så heldig at jeg har fornøjelse ved at se tilbage på alle de dejlige høns jeg havde, selvom at de stakler der mente at nu skulle der bekæmpes, at de kun så noget ambitiøst. Jeg bryder mig ikke om tonen som jeg har i noget af det, som om at jeg faktisk har opbrugt min fremtid, det er sku ikke rart og sådan bliver det ikke, jeg skal nok selv sige til når min tid er opbrugt, men der er voldsom alvor i følgende: Det er sådan at når man er blevet kværnet af systemet, så vil de ikke vil kendes ved en længere, og så er der mange forskellige midler og metoder til at feje os bort ellerind under gulvtæppet.

Her for et par dage siden kom jeg til at tænke på en sang fra Kim Larsen, at være en høne, jeg huskede svagt melodien, så skulle jeg også se teksten, ofte er der jo et par ord i sangen som først bliver klare for een når man ser teksten, her:

Vejslev / Jæger (Være-digtet)

O at være en høne
ingen kan finde hvor er
gemme sig dybt i en have
pikke et rødhudet bær

O at være en tøjhund
kysse en blankøjet dreng
bo i hans venlige arme
sove sig mæt i hans seng

O at være et æble
svulme i rigdom og mag
suge begærligt i stilken
slippe en sensommerdag

O at være en stodder
stedt på den regnvåde vej
ensom fordrukken og sølle

sådan en stodder er jeg

En tak herfra til K.L.

 

 

 

den 13.07.10: Om et af mine idoler Dan Brown. Medmindre han ikke allerede har kigget mig over skulderen, og det er jeg ret sikker på han har, men så ville jeg have sagt: Foruden Da tidernes Herre var Nær og så de opfølgninger dertil fra KB/Rex' historiske litteratur, som en stor del af befolkningen endnu anser som kontroversiel, pga. arvesynden, men som jeg har offentliggjort, der finder du årsagen til hvorfor en konspiratorisk fiktion som hans lader sig opbygge. Den skal have sin grund i nogen form for sandhed.


Og det andet udover faglig interesse, nej for søren da osse, så skulle jeg da være en halvgammel gris, det er jeg kun i minimal grad i forhold til flertallet, selvom at dem er der altså også nogen til, men sådan noget er du altså for smuk til, og såvidt jeg kan se på dig, så er du klar over det. Men jeg vil godt have en kvalificeret tilbagemelding ang. Dan Brown. Fortsætter han 15 år endnu, så får han opklaret at Pavestolen forinden dens oprettelse i Rom reelt stod et andet sted, men så kom der nogen der ville beherske den, så blev det for uhyggelig der. Det kan jeg tale med om. Husk: arvesynden er skyld fra ens ophav som pågældende mener at skulle forsvare. Altså: forestil dig at prøjsere bag en nordtysk konge på den danske trone slog 95 % af den danske befolkning ihjel frem til første halvdel af 1800- tallet, vi ved jo eks. at alle Jens- og Nielsdatter'ne på et tidspunkt forsvandt, og du så har et tyskklingende efternavn, ville du så ønske mig død, så er det fordi du påtager dig arvesynden.

Wov hvor her tordner

    

02.juli.2010: Bemærkelsesværdige billeder af den, ifølge historisk information: specielle himmel over Roskilde er konstateret; og som endnu, ved god opmærksomhed kan ses og dokumenteres, jeg er ved at uploade fotoalbummet, link via tilhørende tekst. 28.06.2011: Jeg er undervejs med en redegørelse for at det faktisk forholder sig således, og det ledsaget af billedanalyser, som enhver selv kan erfare under åben himmel under de forhold som jeg nu efterhånden har erfaret, at fenomenerne optræder. Faktisk endda dem med dragen, det som jeg har vist i et fotoalbum er vand i forhold dertil, og har intet at gøre med de rigtige af den slags.

   

Rock' n roll keep us from the cold

 

 

Den 28. juni 2010: Denne her hjemmeside koster ca. 150 kr. pr. år for mig at have. Dette beløb er jo  minimalt, indholdet som I her ser, det er billeder og artikler tildels historiske fra de dybeste af bibliotekernes kroge, og der er mine egne som angår min baggrund. Måske kan man gøre sig den forestilling at ved de riger og rigdomme som ses på billederne, og de forhold som jeg syntes var nødvendige igen at vise, da kan man tro at mine magt og økonomi er næsten ubegrænset, det er ikke tilfældet, man har ikke villet hjælpe mig, det jeg sparede op er taget fra mig, og man har ikke villet erstatte de dokumenterede fratagelser.  

Resultatet bestemmes af ens smag. Herover et link til et smukt lille sidespring.. Det som egentligt fornøjede mig mest, det var at flettet musik ind i artiklerne, for at lette tunge historiske forhold til hvad vi forstår og finder interessant..  

 

 

 

 

 

 

 

15.06.10:Kortet ovenfor: Dokumentation som tyder på at et betydeligt folkemord har fundet sted her i Danmark noget senere end tidligere antaget.Filstørrelsen er således, at det evt. kan downloades direkte herfra, hvorefter det så kan forstørres på din egen pc, hvorved at bynavnenebilver tydelige. 

06.06.10 se hvad jeg fandt:   hæh, I får ikke mere end hvad jeg selv stort set. nåede at få set, men ok, den er go nok. VILT, HELT UKENDT, 350 ÅRS GAMMELT PLATTYSK, OG DEN ER OM HENDESELV, KIRSTEN Sdatter med purpurhænder, guf-i-den-da-osse!

05.06.10: Som stamtræer dog kan se ud!

den 4.06.10: Frederik d. 5.'s Rejseplan til (sine) soldater: Plan eines zu Anfangs Junij 1761 von der Königl. dänischen ... Armée ohnweit Kellinghuusen zu beziehen den Lagers / C. Krogh, ja havde det været så vel at han tilbød den en tur på horehus, således som lokaliteten associerer, så var alt jo den rene fryd og gammen. Desværre var hans plan i virkeligheden anderledes dyster, se linket her, tilføjet 05.06.10.

 

 

 

den 10.05.10: Om en Mærkværdig nye vise: Desværre får jeg endnu ikke dette korte og ukendte digt om guldhornene med idag 050610.

Ret hurtigt efter jeg var begyndt at studere den ældgamle litteratur om guldhornene, da fremførte jeg det som jeg selv syntes var en selvoptagen og prekær teori, men som at alle de ægteindikatorer for mig at se, viste at af disse horn altså var ødelagt af den tyske kejser Barbarossa, da han røvede guldhornene fra kirkens Pontefex Maximus, selveste Hr. Eskil, hvorunder Paludis in solidowas.

Men i ovenstående digt, som næppe er set af nogen de seneste to hundrede år, der står om guldhornene: Deraf vi vide At kongers fædre hyldede en ædel mand. Min teori holder!. 

 

 

 

 Om Hvor vejene ingen navne har     ,Nieuw Yorck, der er ikke dato derpå, hvor er Columbus i forhold til det?

 

 

Lidt af en streg i min og de andre miljøfolk's regning, men det her må indregnes:

 Carte over det gamle Grönland som fordum haver haft Christen Indbyggere og stedse ligget under Kongerne af Norge; men omsider er bleven ubekient? og hidindtil forgirves eftersögt; saaledes efter dend udi gamle og nye historiske Documenter og Skrifter forefundne beretning og med de beste Carters huilp form? Billed af / A. Bussæus 

 

Den30.04.10 Således får man som historiker mere gavnlig viden og således anvendelig viden, end astronomerne henter via deres kikkerter. Eller sagt med andre ord. i boglige studier bliver man klogere ved at studere datiden, fremtiden kan næppe nedfældes på papir, vistnok. 

 

15.04.10: Herover info, på tysk tilfældigvis. Dertil har jeg gjort et fund, muligvis af astronomisk karakter. Dette fund har jeg informeret Nationalmuseet om. Fundet kan muligvis sættes i forbindelse med emnet ovenfor, og som således vil være svaret på emnet i en række bøn-skrifter.

Her må jeg også helt kort meddele om indtrufne besværligheder, som har gjort at jeg er blevet forhindret i at videregive en mængde informationer, men de ligger parate.

 

 

23.02.10: Odense bykort hvor en del af Fyn er med. 

Opdateret den 18.02.10: 17.02.10: Flere kort: Her et kort som man må beundre, af nord- og vestjylland år 1657, tjek det i jyder, her på eks. dette link. -jeg har da læst en del info hvor man savnede ældre stednavne, ham den gamle Hr. Søffrensen havde tjek på dem. Forstør kortet meget, så fremkommer stednavnene.

Iøvrigt her et link til noget engelsk pigtrådsmusik (gængs dansk betegnelse for popmusik i 1967, Beatles' Yellow submarine omhandlede vistnok et budskab fra de 4 om at vi kun får en lille del af verden at se, isolerede som i en pyntet undervandsbåd, jeg ved ikke hvad de byggede dette budskab på, selve sangen, find den selv, fik naturligvis alle børn til at synge med, med sådant et omkvæd. 

Lidt mere fra den genre til børnene,  derfor 3 links: 1Her en bro fra 2ovennævnte til 3følgende 

Flere vidunderlige men ægte billeder, så se linket herunder, iøvrigt Søfrensens kort over hele dk. Tænk jer, kortene blev håndtegnede, ofte på lærreder med sidelængder over 3,5 meter, derfor de imponerende detallier ved forstørrelse. Teksten dertil ses bl.a. her på linket.

 
 
 
 

11.02.10: For nogle filer tilbage kom jeg ind på Beowullf. Jeg så det for første gang for et par måneder siden. Verdens ældste kvad på det engelske sprog. Indledningen

Beowullf

 Drømmen om det Rood I Old English

Hwæt! Ic swefna cyste secgan wylle,
h [w] aet mig gemætte til midre nihte,
syðþan reordberend reste wunedon!
þuhte mig þæt ic gesawe syllicre treow
om lyft lædan, bewunden leohte,
"

Det er også sådan at en sten som jeg tidligere var begejstret for, den ved jeg nu hvor er, såen eret tit med det der. Jeg har vistnok forelsket mig mere i dette digt end den sten, det er rationelt, fordi at jeg har fundet nogle tekstmæssige ligheder i det oldengelske med det Maugstrup-sønderjydske, elller ihverttilfælde således som jeg ser det, de få linier som jeg indtil nu har oparbejdet til en dansk dialektversion, er faktisk noget eurotisk, nej da der skal stå ja jeg ved ik, jo, her et uddrag derfra: aede mig forneden. og derfor, er teksten skrevet af en kvinde, eller er min tolkning lidt ønsketænkning, det bliver nemt tendentiøst. Ork nej, tænk nu ikke så meget på den slags. Men fra Sverige kom en sang for nogle år siden, som hvor de centrale ord fra Beovullf  om ikke går igen, så er det en dejlig en den der, og indholdsmæssig er der lidt om det.  Dem som nød detteher, de bør springe let og elegant hen over den følgende lidt uhyggelige artikel. 

 

 

 

 

11.02.10: Der er to idag, den vigtige som kommer ovenfor, og som jeg derfor venter med, først bibemærkningen. Jeg kalder det passende er den passende en bibemærkning, fordi at det var en bog som nogen nok vil tillægge betydning, jeg bemærkede dens tilstedeværelse, og viser kun et uddrag fra den. Lidt til min overraskelse viste det sig at tekstens centrale ord faktisk er kendte på nettet, derved øges forståelsen. Jeg advarer: Bogen er uegnet for børn, almindelige mennesker. Link til litteratur for de barske, men stands i tide. 

 

28.01.10: Salgsannonce: Flot, stærk og meget livlig1-årig beagle sælges-., Seriøs henvendelse er velkommen, tlf: 46786434. 

 

 

28.01.10: Synnejueske tiene fra lant inen va a ka haus, vået dee hæe va dim dæe skriue aaem, det saam adt vi essen fæe å vieje at et vå æ æ        uskiutning, saa eret davist den tuesk væsion vi hae fåt? Naa, vi skæ it gaa i smaa skou, menet hæ ævæetfåel væt naue såem et ku dæeles ue a, tæme, di fæk pæeng fået, o it næg me dæ, nei, fålg blau åsse bånen å arem å foeje. Kaedi haelejt læe a dee?

 

 

28.01.10  Do. billede er fra gavltoppen på huset ved slædeudlejningen til Korgtrekkeren, Norge, og den har egentligt ikke noget med emnet her at gøre. Og dog, for nogle år siden var jeg gennem Holland på vej sydpå, i Holland eller Nederlandene generelt dyrker de tilsvarende husprydelser med vikingemotiver ret meget. Som kontrast ved vi, eller har vi i folkeskolen fået lært, at skandinaverne/vikingerne røvede og ødelagde hvor de kom frem, som en bagatel fik vi at vide at bynavnene i en stor del af nordeuropa faktisk har dansk oprindelse, som endnu konstateres tydeligst fra engelske bynavne, og dette faktum suger reelt en del om hvornår at der kom system på ord og sprog, eller civiliseret kommunikation, til forskel fra intiutiv og kropslig kommunikation. Mennesker siges at beherske begge metoder, dyr kan kun den sidstnævnte. Idag vurderes at vores beslutninger kun træffes på basis af 10% ordet, ellers ordenes betydning, de 90% af beslutnings-eller handlingsgrundlaget foretages ud fra det intiutive eller kropssproget. Dette må man forholde sig til, idet civilationens duelighed kan måles på om ordene bevarer eller har deres betydning. 

Tilbage til hollænderne, et kort fra en af dem, linket situationskort over Fyn i året 1659  . Det skal ses, jeg blev noget forvirret deraf og tænkte de første par uger at jeg ikke fattede en brik deraf. Men såvel navnene på kortet kender vi, og eks. i  Carsten Pedersens bog En præstetilværelse i 1700-tallet, der beskrives lokalområder som blæste af en atombombe, men blot røvede og ødelagte af svenske og polske lejesoldater, kortet viser det tilsvarende på Fyn, faktisk fandt jeg et kort som viste denne scene, allerede for et års tid siden, så der er flere af dem, man får indtryk af at kun et par % fik lov til at overleve.  Det forhold at hollænder-kortet viser en afsluttende krigsscene nær Nyborg skal vistnok ikke opfattes som dækkende for hele Fyn, fordi på det første kort jeg fandt som viste tilsvarende nedslagtning på Fyn, da var kampens afslutning placeret omkring nede i området ved Ringe. Det første (Kirsten Svendsdatter's lange guldhorn) blev som bekendt fundet 1639, altså henimod 20 år forinden den viste nedslagtning brød ud. Mna kan så undre sig lidt over, at den sidste kendte rest af guldhornsguldet opbevares på Museum som forsåvidt jo er det eneste rigtige, men at det altså er i den ellers upåklagelige sydfynske by Ringe, såfremt at der tidligere blev foretaget omfattende nedslagtning der, og at det allerede dengang verdensberømte guldhorn ret sikkert var faktoren som fik nogen til at bestille de nævnte krigeres massedrab og ødelæggelser.

Een ting mere, man skal også bemærke tekstfelterne på kortet, umiddelbart forekommer det mig lidt som en forklaring på det store antal kirker netop her i Danmark, og at guddommelige forhold var videnskab og ikke tro. 

29.01.01: Så noget andet, Her for et par dage siden kom der under en søgning blandt resultaterne et billede af et stålmenneske,  og med forsåvidt en venlig gestus. Men aldrig har jeg set mage til, jeg blev noget skræmt derved. Det lykkedes mig ikke at finde det igen, sådan umiddelbart. Men nu har jeg tænkt dette lidt igennem, og jeg vil sige, kommer der sådan nogen udefra det vi kalder rummet, da vil mit personlige valg være venlighed. Dette var en som første gang vistnok i 1925 blev betegnet Cyborg, altså en kombination af maskine og menneske. Den her var rigtig skarp, og selv ved 10.000 grader Celcius med uændret effekt. Ikke fordi jeg tror at det sker, men som tankeeksperiment kan man forholde sig til en henvendelse fra sådan en, ikke første gang, men nu vil mit valg være, at jeg række den min hånd, alternativet er sig selv i tynde salamiskiver, på 1/10^12 del sekund, og jordkuglen behandlet som en gængs fodbolds møde med en stålsnude zom har en hast på overlyd.  Vore egne våbens maksimale sprængkraft vil for denne være som når en ballon sprænger lige foran en, så er det at man man begynde at gøre sig tanker om hvilken storhed arbejdsresultaterne vil være med denne som medhjælper.

En.lidt tilsvarende situation beskrives i en fortælling som findes i bogen vist ovenfor. Jeg vil foreløbigt tage et uddrag fra denne bog, som Chr. Molbech iøvrigt omtaler ret kort og han tager noget afstand fra den, det har jeg også gjort hidtil.

 

 

 

D.25.01.10: Wooden og en drage

 

15.01.10: Link til: Herover er det vistnok mest provokerende billede som jeg nåede at få taget fra et hæfte som lå i bunden af en boksopbevaret håndskriftssamling, ud fra de 40 mio andre som er derinde. Men det skete altså lige forinden at Det Kongelige Bibliotek, og vistnok resten af Diamanten den 13.01.10 blev evakueret, de sagde det var et sprængt vandrør. Eller, var det en overvågning som havde indikeret en revolutionerende lækage, og at en del deraf ses ovenfor?

 

01.01.10: link til videoer fra der hvor kong Skjold boede, Vorherre ses og hvor julemanden kommer, samt lappedykkere, ænder, svaner og        gæs,  foråret 2007, KLIK PÅ BILLEDET LIGEOVENFOR

 

01.01.10, link til videoer fra en slædebakke KORGTREKKEREN og det hedder den altså, oppe i Norge. Her er 3 stk håndholdte videooptagelser, godt med høvl på, og nogle styrt, som der skal til den slags, KLIK PÅ BILLEDET DEROPPE

 

31.12.09:OM de røde faner og arbejdsfolk: Link til forskellige/vekslende strofer, fra en opponent til katastrofer, det meste deraf er ok for mig!, MEN, og lidt som han selv lægger op til,  som om at han vil komme frem fra bag scenen og som i et show afsløre det, og hvorledes kan han dog således: Hvem er han, denne digter med ros til arbejdere samt folk som har svage eller minimale indtrægter.

 

28.12.09: Link til Sneedorff's Efterladte digte, hele samlingen er med her.

 

27.12.09: Link til Søren Abildgaard's Rejser i Nordslesvig/Sønderjylland 1775. Denne indeholder en rigdom af ukendt lokalviden og info for historie- og arkæologiinteresserede, derfor er jeg ikke helt glad for at vise den, jeg ville godt have tilbragt et par måneder derovre forinden. Abildgaard ligger ikke fingrene imellem, hans vekslen mellem begejstring og mest bitterhed er klar og fornøjelig, som eks. skrives således: kong F.anden. Også geologiske forhold beskriver han, der vil jeg specielt henvise til et sted henimod slutningen hvor der omtales forhold fra Tønder, og  som får nutidige sunamier til at ligne et nys, til sammenligning.

 

26.12.09: musiClink til Kurtes lille hitparade, opdateret december09,(derpå er nyeste artikel endnu at finde nederst på siden) 

 

21.11.09: For ikke at tale om varme, så lidt om det lune og lunen: Længere nede er link til et kærlighedsdigt der kom som fra herden eller oven jeg havde haft bogen et par måneder, dertil trykt for meget længere siden, starten er Til - -    1.link: Kan et musiklink nå det er det her........ Videre til 2. link: For at undgå forkølelse så er lunen her

       

 

Dernæst, for nylig bemærkede jeg et specielt flag, som jeg aldrig har set før, jeg er vild med det, er det den røde danske fane som siden ændredes til Dannebrog, som vi kender idag,se herunder. Detallieret set ved tegningen herunder, da ses rødt hvid splitflag, hvidt kors med tydeligt ekspanderende arme, som går 75% ud til kanten.              

Jeg sætter billedet i til ære for  Sneedorff, her er link til hans Efterladte Digte, det er maksimal info og de smukkeste oplevelser en tekst kan yde.

-Altså denne del af hjemmesiden er ikke et familiealbum, tværtimod, det jeg fremdrager er det fremmedartede, specielle, hemmeligholdte eller skjulte af vores verden som omgiver os, som forekommer mig fremmedartet, men som har samfundsmæssig betydning.  

Siden her er altså ikke en TV-scene hvor der startes en indspilning med klapsalver eller et latterkor, når at der forventes og ønskes at seerne skal grine. Reelt indeholder denne form for underholdning ensrettende hjernevask, ham som betjener båndmaskinen bestemmer med latter eller klaplydene hvilken handling som er latterlig eller skal have bifald. Som led i hjernevasken foretages den slags gradvist, så at alvoren helst ikke fornemmes. Prisen er absolut mangel på humoristisk sans, det er mennesker som kun kan grine når de hører at andre gør det, dvs. den individuelle reaktion udebliver. Det er mere almindeligt end hvad godt er, og det er ikke en sund retning for menneskeheden.

 Den humoristiske sans er ellers en af de mest postive egenskaber, som gør mennesker forskellige fra primater. 

Ærligt talt, så har jeg ved flere at mine fund forventet at opnå aflønning eller tilknytning til relevante virksomheder, og jeg har ofte sendt skriftlige henvendelser, men svarene har ikke været ledsaget af økonomisk belønning. For mig at se hænger det sammen med en hændelse i 1987hvor nogen med et skjult diktat forsøgte at invalidere min tilværelse. Desværre er et af arrene en efterhånden indarbejdet negativ forventning ved personlige henvendelser, den er ikke så sjov at have. 

Da jeg havde virksomhed i Sønderjylland sagde en af mine rare naboer naboer til mig, Kurt, så snart du tager hænderne op af lommen så er de efter dig, det var en sympatierklæring, og en klar afspejling på en ændret skæbne, hvor at mit arbejde og jeg tidligere var efterspurgt, så fik jeg nu vrang løn, selvom at selve kvaliteten af mit arbejde var god. Heldigvis rettede jeg henvendelse til nogle menneskerettighedsorganisationer,  så det som jeg yder her, det kan ses af alle.

 

 

Nyeste i artiklerne:

 

 

18.12.09: Noget fejet ind under tæppet?:

 

28.11.09: Ofte har jeg tænkt, fandtes der ikke bøger for børn i gamle dage, man ser aldrig noget tilsvarende børnebøger

 fra gamle dage; jo der var børn, jeg fandt noget for dem fra dengang, klik herpå dette link til KB, for mig er det ihvertilfælde en nyhed. Ved skiftet til KB's side skal der klikkes på

  

Online Link  

LinkTilgængelig online  . Så kommer tekst, billeder osv. (virker linket ikke, så benyt søgeordet weyle)

 

 

 

28.11.09: Et lille firkløver.  Denne bog findes i eet eksemplar, tryk på linket her for at se teksten,

og vurder om J.P.J.P. Pleth er øverst

  Eet af mine pletskud:    dette samt flere af de efterfølgende blev værdsat, bogen af J.P. Pleth fandt jeg via et ret kringlet spor som nok kun jeg ville følge  

 

 

27.11.09:  Der var endnu Et brev fra Popoli de Dinamarca !     

 

26.11.09: Nogen der kan fransk?

23.11.09: Miljøvurderinger i 1706 og 1988.

 

19.11.09: Jeg har det sådan, at jeg bedst kan lide at placere det smukkeste øverst, når hele baduljen skal med, så er det ikke altid muligt, men det er årsagen til en alt for kort intro til et vigtigt værk, hvori det fremgår en opfordring til at bekendtgøre så mange som muligt derom. Bogen er ikke fra KB, Diamanten, rigsarkivet eller lign. Selvom jeg vil opfordre til foreløbigt at koncentrere studierne på linken herunder, lige nu er det mere frugtbart, mht. et godt resultat.

Foreløbigt

  

18.11.09: Linket her:CAESARES, kejsere, keysere, Key-ser "Kejserens nye klæder", HCA kommer ikke her, men en lidt interessant  bog,  som jeg her blot gøre opmærksom på. For mig forekommer den som en oparbejdet råvare til en længere historie. Eller nærmere, betegnelsen Cæsar ved vi jo er kejser, og her vil jeg i parantes? bemærke, at en af de tidlige danske  konger hed Harald Kesja. Det som jeg vil opfordre til, det er til forsøg på at stave sig overfladisk gennem  det af den så længe det forekommer interessant. For det pågældende bog her, da gælder det at på den måde finder man stavelser og sætninger for nogen af de pågældende personer, som uanset om man vil det eller ej, så forekommer de som historiske personer, og det vel at mærke nogle af historiens mest betydende. Af denne bog ser man at de historiske hændelser som Kejser Augustus kendetegnes med, de er meget tilsvarende som for Ærkebiskop Eskil hvis latinske titel var Pontifex Maximus, tilsvarende kejser Augustus. Augustus' efterfølger var Brutus, tilsvarende som Barbarossa (for)brød sig. Han så en nøgle, deraf keyser. Lige her husker jeg ikke de i bogen her anvendte navne på kejserne, men Eskils forgænger, ærkebiskop Ascer er nævnte og de tre danske konger der deltes om magten forinden store Valdemar røvede dem, er også nævnt som paraleller, men der er vistnok flere.

12/11/09: At finde og få udleveret en uåbnet bog, som er trykt for mere end 200 år siden giver en forpligtelse til formidling. Såvidt jeg efterfølgende har fundet eksisterer den i 5 eksemplarer, dette antal har jeg set som centrale hos nogle personer, men det kan være tilfældigt. Reelt har jeg fundet flere bøger som er trykt i kun eet eksemplar, lige nu har jeg eet liggende som bokslån på det lokale bibliotek, den er på fransk, men man kan næsten synes at disse kommer som fra en "stargar" eller stargate, ja , fordi de har autoritet ved alderen samt at troværdigheden er suveræn, i forhold til de lasede trevler Holberg og Classen som reparation gav os. Eksempelvis ved min søgning hvor jeg fandt fortegnelsen over professor R.S. Kisbye's bogsamling, (jeg havde navnet Kisbye fra en figur i Bavelse kirke), da viser det derved affotograferede bilag af personalet på KB, at dette materiale eventuelt vakte forundring hos dem. Der er vistnok ingen grund til at mystificere det, fordi at i bogen af Nyerup, Porthans og Suhm som jeg tidligere har vist info fra, derfra bliver man gjort opmærksom på at "arkademiet" tidligere havde rollen som dem der udvalgte, evt.også styrede udarbejdelsen af de seneste par århundreders historieundervisning. Arkademiet må have haft en opposition, som så det som deres opgave at samle historisk dokumentation, som at arkademiet havde sprunget over. Oppositionen kan have været således organiseret, at de via spredte private samlinger langsomt er blevet indsluset eller genplaceret i de offentlige arkiver. 

18/11.09:   Jeg kan næsten ikke komme fri af Sneedorff's meget nærværende digte eller dichte, sådan skriver jeg fordi de er ikke alene nærværende, de er som over os, ihverttilfælde nogle af os. Foregående link hvor Sneedorff skriver frist ham ej lyder kedeligt som fra en tør og kedelig fordømmer, det er Sneedorff for mig at se bestemt ikke: Altså, oversat til nutidssprog må det være således, at legen er som leg er, men regulær snyd dur ikke, og da bliver han streng, han vil have at man er ærlig overfor sine ægte og naturlige følelser, og at man vedholder at handle derefter, selvom at konventionerne forsøger at dominere, og vinder konventionen, dør kærligheden ofte, da bliver man slave af en maskine eller et væsen, mange danske myndigheder lider under en betegnelse eks. Sundhedsvæsnet, nogen udsættes for at de reagerer som en maskine, jeg kender konkrete eksempler derpå, og har set en afgørelse fra Sundhedsvæsnets Patientklagenævn her for nylig, den vil jeg komme tilbage til senere.

 

Do. dokument bærer den tungeste underskrift jeg har set.

 

 

Den 11.09.09: Om en fest for lang tid siden. 

 

Den 11.09.09: Annotationes, og professor Kisbye`s bibliotek, så ved man det meste

Den 01.11.09: Hvem kommer først?

 Den 24.10.09: Den rigtige Opera, eller ja, hvad skal jeg sige? 

 Den 18.10.09: Link til Palnetoke01

 

 

Ved billedet herover sætter jeg tilfældigvis linket til mit seneste fund, foreløbig en lille del deraf 

-såfremt at jeg havde været en af kendisserne, eller på anden måde været medlem af det gode selskab, og ikke været holdt borte fra de økonomiske indkomster andre får, men frosset ude, så ville denne fremdragne videnbank jeg her bringer uddrag fra, hurtigt være fremdraget som en verdenssensation, med en tilsvarende belønning, men nej, uanset hvilke skønheder der forekommer som til mig, så er det andre der lynh

Fra punktet herover forsvandt resten af hjemmesiden for ca. et år siden. Nu har jeg fået sat en del af linksene ind igen og det fra oven, så at når man klikker ind på hjemmesiden her, er de seneste tilføjelser det man først ser.

 

Ved siden af mit arbejde på den nærliggende grønttørrestation var jeg allerede som 18 årig selvstændig erhvervsdrivende, i sæsonerne udførte jeg maskinstationsarbejde, og som 19 årig opførte jeg en aftægtsvilla, som jeg dog ikke selv boede i, den havde jeg udlejet hele tiden, den lå tæt ved mine forældre gård som ses herover. Billedet af mig selv er fra da jeg aftjente min værnepligt, det belv hos livgarden, fordi man sagde at det var de seje som kom derind.  Der kommer flere billeder. 30.04.2011.