Her for et par dage siden fandt jeg tilfældigvis nogle landkort, mestensdels over Danmark. Jeg vil starte med et udsnit af det ene kort, hvor jeg fandt et sønderjydsk bynavn, som jeg her efter en forundersøgelse det seneste døgn, nu er sikker på er en sensation: Altså jeg ved at dem fra Åbenrå ikke vil have at man skriver deres bynavn på den måde, det skal skrives Aabenraa, ja hør bare hvor de er er forfængelige i den havneby, hvor kølevandet fra Enstedværket opvarmer fjorden ca. 1,5 grad celcius året rundt, ja, så er der andre end selvtilstrækkelige arkademiingeniører, som kender til hvorledes deres selvtilsrtækkelighed og lukkethed giver de teknologiske tilbageskridt. Nå, det var bynavnet Aabenraa vil kom fra, de er ikke så stolte deraf, jeg synes nu de skulle være ligeglade med det, tilfældigvis har jeg tidligere omtalt det og nævnt at der også siges "dem fra Affenrae a", alle ved jo dette igen kommer fra seneste gang denne landsdel hørte under tyskerriget, hvor det da hed Apfenrade. Jeg gider ikke remse hele rækkefølgen op af stavemåder som jeg har set på denne by, her kommer det,

 

, ja der står Opera, da jeg affotograferede det forventede jeg ikke at billedet skulle bruges til noget særligt,det synes jeg nu alligevel det er.

 

Herover ses en mere præcis visning af den lokalitet hvor jeg fandt hjertestenen, området hører tilfældigvis og heldigvis under Skov- og naturstyrelsen, som jeg informerede derom. Stednavnet Jacobi forekommer ikke almindeligt bekendt nutildags, men ved min henvendelse til Sønderjyllands Museum om disseher kort, kunne de supplere med info derom.

 

På nuværende tidspunkt kan jeg dog ikke sige med bestemthed om stednavnet Opera er præcist  Aabenraa, men en benyttet stavning eks. Openra kan tyde på det. Jeg bliver den første til at sige, det kan ikke passe, fordi jeg ved bedre: I sommers, på een af mine ekspeditioner, da  var der en sten på Kalvø som viste mig en retning, den her:

 

    Den ligner både en kirke og en stol, og for såvidt bemærkelsesværdig, men ellers vidste jeg i´kke hvad nytte det kunne have i forhold til info eller værdi. Derfor: undervejs hjemad slog jeg et smut ind forbi en lille skov!  af genkendelig race, jeg skal nok finde billedet.  

 

  

Inden vask                                                                  Efter vask

For sjov stod jeg deroppe i yderkanten af skoven og vurderede på hvilken sigtelinie denne sten har i forhold til en centrum for stencirklen, hvor der også er en flagstang, jeg flyttede mig ca 25 meter, så lå der noget som lignede en henkastet rest af støbebeton, størknet vel at mærke, der var jo mos på. Lidt underligt syntes jeg, og undersøgte så med en tryk kæp hvor dybt den gik i jorden, ca. ligesåmeget som ovenpå. Tilmed fik jeg den nemt op på højkant, hvad der så skete vil jeg ikke skrive her. Jeg har beskrevet det for nogen, det er rigeligt, alene af den grund at oplevelsen ikke lod sig gentage. Men den forekom som en fjernbetjening til astronomiske forhold, og det var en helt overvældende oplevelse, pinligt jeg skriver sådan, ja meget, og jeg fortrød at have nævnt det for nogen. Men lige derefter tog jeg hjem og fandt ud af at frem til vistnok 1920 var marken nedenfor dækket af omfattende stenmonumenter placeret som skibssætninger, der er skrevet bøger derom, dette sted, men de sidste spor deraf var vistnok fjernede omkring 1920. Og det som jeg her skriver, det kan forekomme som at være (en af flere) lokalitet som kunne give ualmindelige oplevelser, eks. til jeg billede af en skyformation der var sirligt formet som en type fisk

 

 

Jeg VED også hvorfor dette navn:

Her et par flere:

 

I området vest for Kolding ligger Haardt, det er en meget gammel by og meget tyder på at dette område havde central betydning tidligere.

 

 

En ø ligeover Sjælland kaldes flere steder Zefyr, og enten Anholt eller Læsøe kaldes noget med Tri, som fra Triton.

 

Herover udsnit af kort hvor Området ved VALSØLILLE Sø hedder Wolburgs Herrit.

 

 

 

 

'

 

Den 29.10.09:

Forresten en EFTERLYSNING her: To stk. håndraderinger, den ene forestiller sædemanden, den anden er et høstmotiv.

Jeg har arvet to store billedrammer fra mine forældre, de seneste 15 år har det været lidt nyere kunsttryk som pryder dem, men jeg havde gemt de oprindelige tegninger inde bag, Her for ca. et halvt år siden så jeg efter, de er der ikke mere, og det ærgrer mig.

Forresten da vi flyttede hertil Sjælland tilbageholdt Meldgaard Flytteforretning alt vores indbo, det havde de ingen som helst ret til, og vi fik det da også men med adskillige timers forsinkelse. Da vi så betalte, så krævede de ca. 50 % mere for flytningen end vi skriftligt havde aftalt, selvom indboet kun fyldte den ene lastvogn som forventet, jeg klagede til forbrugerstyrelsen, men det hjalp ikke. Jeg nævner det her, som en relevante mulighed, hvorunder de kan være fjernet.

 Det ene af motiverne forestiller vistnok "sædemanden". men jeg har ikke set tilsvarende som det jeg hermed eftersøger: To okser som trækker en letharve, okserne fremtræder tydelig og markant, udover sædemanden som går forrest og såer som er der også en person bag spandet med kultur- eller letharven, H x B er ca. 50 x70 cm. Eller er der blot nogen som kender dette halvgamle motiv fra andre, så vil jeg være taknemmelig for et foto deraf, det er jo sandsynligvis flere eksemplarer deraf. Det andet tegning var vistnok en hesttrukket høstvogn, Begge tegninger er sort-hvid, altså som tegnet med blyant eller tilsvarende, men virkeligt således at man ikke ser streger, jeg er jo ikke kunstekspert, det kan også være sådanne tegninger eller bileder frembringes med kul, det er for såvidt underordnet her.