oeiet

Den 10.10.09:

 

 Ved belejringen af Sjælland var denne ø som forseglet, fra Molbech fandt jeg at det vigtigste tyskromerne ville røve, men aldrig fik, denne skjulte skat fik følgende rute: Fra opbevaring i St. Heddinge kirke, hvorfra mit fotografi af det flotte kalkmaleri som jeg viste på en af de umiddelbart foregående filer stammer, derfra kom det til Bavelse kirke, den er også et besøg værd, bestemt også de informationer denne kiurke giver. Billedet herunder tog jeg lidt førend jeg var henne ved kirken. En central person som benævnes ved flere navne, jeg vil også vise posiv tysksproget beskrivelse derom, det er ham som fik det bragt i land ved Halkhoved som jeg tidligere har nævnt, i trykket længere nede genkendes det, men der står Rade, lokaliteten hedder idag Råde, men ligger samme sted som Halkhoved.   

Vistnok blandt litteraturhenvisningerne i Rasmus Nyerup's Danske mindesmærker henvises til info fra Sneedorf. Som meget andet fandt jeg den ikke via KB men via bibliotek.dk, det giver landsdækkende søgning eller en bredere søgning end via lokalbibliotekerne. Informationerne er fra forinden 1846, muligvis kun trykt i eet eksemplar. Jeg har indtrykt af at det er det som Molbech enten søgte, eller den er suppplement til hans informationer. 

Relevant info var om Halkhoved, dens indholdsfortegnelse nævner Råde, som ligger lige der ved, her står det derom:

   

 

 

Dernæst om "SIØ".

 

 

Her er endnu kun vist en lille del fra denne umiddelbart almindelige, men meget smukke bog

 

Her må jeg rette en fejlplaceret sætning: så meget betyder kærligheden skrev jeg, denne sætning var fejlplaceret og har ikke noget med do. at gøre, som jeg læserdet nu. Misforståelsen skyldes at jeg et sted, hvor der vistnok står "en orlogsmands drøm", tolkede det som den almindelige viden om sømænds ofte lange sejlture uden at være tæt sammen med en pige.

 

 

Nogen kan det ene andre kan noget andet, Herunder ses en handling som kun har kunnet lade sig gøre, såfremt at det var reelt, som at Adam Oehlenschlæger ca. 50 år senere skrev i sig digt om guldhornene, "anede trylle".Emnet minder om noget tilsvarende hvad således en person med ærkebiskop Eskil's præstationer og værktøj, der nævnes også en misundelig person, og idet denne person ikke var af mindre betydning og derfor ikke underforstået, så ses en genkendelig betegnelse på ham, det er tilstrækkeligt for at vi kan genkende rota- det er den ambitiøse tyskromerske kejser som i 1157 fængslede den danske ærkebiskop Eskil. 

 

Jeg ved ikke hvordan at jeg skal beskrive min refleksion over materialet, her har jeg uploadet kopier og det i den rækkefølge som jeg selv har læst det idag.  

 

Jeg føler mig ret sikker på at hermetikerne eller lad os her skrive, beslutningstagerne og de vigtige af dunkelhedens magtmennesker ikke har kendt hvor disse informationer opbevaredes. Men en viden om at de var tilstede et sted forekommer mig som et faktum, denne slags fragmenter kan næsten lugtes i en tekst, når man tilmed har set info med de mindre relevante detalier info som også er der. Men se herunder hvad står:

 

.

 

De hidtil ukendte historiske info, som jeg har fundet vil jeg sige: Efter "syndefaldet" gik tiden igang, men udviklingen gik i stå. Sådan er det stadigvæk, biler årgang 2009 kører ikke længere på literen end veteranbiler. Men da syndefaldet skete, da ved vi jo ifølge de informationer som står overfor eller som nu er fremdraget, at man beherskede meget avancerede teknikker, således findes der på museerne mange genstande, som man ikke ved hvorledes de er fremstillet, og heller ikke hvorledes at de benyttes.

 

Invisible sun

Som bekendt blev månen (forsøgt) bombarderet her for et par dage siden, for at undersøge vandindholdet i det ophvirvlede materiale. Artiklerne beskrev at nedslaget på månens overflade skulle ske fredag den 08.10.09 ca.kl. 13.30. Min ros skal lyde til NASA's  presseudtalelse som leveredes efter nedslaget hvor man havde indtryk af at de første vurderinger af forløbet måtte forelægge. Jeg garanterer, NASA-manden var ærlig, hans svar var indirekte og undvigende, det kunne enhver se og høre, men således som jeg opfattede det, så havde de ikke nogen form for tolkbare data tilbage, hverken direkte fra de medsendte instrumenter eller de observatorier rundt på jorden, som med kikkerterne egentligt skulle kunne følge med. Personligt synes jeg deres forsøg er lidt for dristigt.

Her og nu kan jeg kun forstå astronomien ud fra de officielle plancer over planeternes og de øvrige himmellegmers baner i forhold til solen. Om de ramte ved jeg ikke, men efter hvad jeg har læst så ville jeg sige det er kun et slags spejl de evt. kan ramme. What goes up, must come down, ja, hvor rakettens nedslag her på jorden bliver ved jeg ikke, måske et sted omme i Afghanistan.

Jeg skrev ovenfor lidt tilsvarende: "udviklingen gik i stå, men man fandt årsag til at påbegynde at sætte en målestok på tid". Det er ikke overalt på jorden at man benytter tidsberegning, for nogel år siden sendte DR en udsendelse om en land omme i Polynesien hvor kalender ikke benyttes, de siger ejheller hverken goddag eller farvel ved deres indbyrdes besøg. I det ene af kvadene ovenfor ses en højdeangivelse sige ovenover stjernerne, det studsede jeg noget over, men tilsvarende mener jeg at man ikke kan se stjernerne når at man flyver interkontinentale ruter, eller gængs 8-12 km over jorden. Ole Worm skrev at stjernerne er fortættet lys, uden at jeg ved hvorledes dette rent håndgribeligt skal kunne forklares, så er det vistnok tættere på en videnskabelig korrekt udtryk end de antagelser som benyttes nutildags.Hvad og hvorledes det er ved jeg ikke, flyene rammer dem jo ikke, men det kan godt være således at atmosfæren i et samspil med himmelhvælvets krumning, som på vores side ganske korrekt således vil fungere som en samlende linse, hvorpå der vel kan være uregelmæssigheder eller variabler for lokale særpræg som giver de genkendelige men uhåndgribelige lysillusioner.

(The) invisble sun af popgruppen Police lå mig på tankerne, udtrykket må være relateret til en opfattelse eller benyttes i andre forbindelser, men altså wiki oplyser at sangen Invisible sun er på BBC liste over forbudte sange, Nå, tænkte jeg.

 

 Athanasius Kircher:

Egentlig kan det være at man kan finde redegørelser i materialer fra dcn tyske videnskabsmand Athanasius Kircher, jeg har i tidligere filer henvist til info fra Ole Worm's brevvekslinger, deraf ses at der mellem Kircher og Worm også  var korrespondancer.