Billedet nedenfor, om skiveskærvalsen, denne type valse dur ikke på våd lerjord!!

Denne variant af forreste planeringsvalse, hvis arbejdsprincip er vist nedenfor, viste sig dog at være helt urimelig tung at arbejde med når det skulle foregå i nypløjet og fugtig jord. Forreste planeringsvalse virker kun når det er en stang- eller glatvalse. På billedet ovenfor ses tydeligt den valse, som virkede fatalt dårligt på nypløjet jord!!!!!     Iøvrigt ses ovenfor hvorledes maskinen under landevejstransport var ca. 2,7 m. bred.

Under de første testkørsler forekom det at den økologiske såbedsmaskine virkede 100% allesteder.

Opdatering den 22.10.2011.:

I fugtig sandjord og klæbrig jord kunne forreste stangpakkevalse, ved dyb bearbejdning dog klæbe til, ved at mellemrummet mellem stængerne blev fyldt op med jord. For at undgå den situation afmonterede jeg stangpakkervalsen og fremstillede skiveskærvalsen, den ser imponerende ud, men gjorde også maskinen meget tung. Skiveskærvalsen skulle jeg aldrig have lavet, fordi mellemrumme blokerer i fugtig jord, tænderne på rotorvalsen bagved var ellers i indgreb så den rensede mellem skiverne, men det var alt for effektkrævende. Maskinen arbejdede i lighed med Bomford´s Dyna-drive, men istedet for to så her med tre valser synkroniserede.

Endvidere bevirkede kørslen i tør jord at bagerste valse var slidt spejlblank, og når der så kom et par dage med fugtigt vejr betød det ikke at maskinen blev tungere at trække, fordi jorden stadigvæk gled af, selvom afskraberne ikke var optimale.

Men efter nogen til bliver den mere ru, og så bliver materiellet tungt at trække.  Dette problem er der også andre end jeg som har bemærket, derfor har de så været så geniale at fremstille gummibeklædte pakkevalser. De funger bedre i længere tid, fordi at den bevægende overflade gør at jorden derved slipper. Men det har også en begrænset tid, fordi at gummiet oxiderer og iltes, så kommer der furer i gummiets overflade, og i de furer kan jorden så igen bide sig fast, så at de gummibeklædte pakkervalser kommer også til at være tunge at trække.

Denne maskintype kunne så direkte på kultiveret eller upløjet jord, men at komme ind på en nypløjet mark med den duede ikke uden en frontpakkervalse. Det var det negative om den, men den havde en vægtfordeling og hjulplacering som var god.