Når jeg nu ser på damen, overhornet, så ser jeg hvorledes pyramiderne blev bygget.

 

Jeg har læst næsten alt hvad der er skrevet om obelisker, som også kaldes Kleopatra's nåle, jeg troede de angik noget tilsvarende teene, tilfældigvis læste jeg at den nordligste obelisk som har været var hos en af Rantzau'erne. Ved nogle af obeliskerne ses at være benyttet en skæreteknik, som man ikke kender idag, een af obeliskerne ligger et sted halvt friskåret, der er gjort mange forsøg på at komme videre, men intet af det er lykkedes. Rantzau var den første i verden hvorfra vi har en beskrivelse af pyramiderne , han var borte fra Nordeuropa lidt over 25 år. Denne Rantzau havde en handlekraft og et temperament, som jeg ikke har læst om hos andre, han ville få hvad vi kender fra film som grev Dracula til at ligne en hængerøv.  Men værktøjet dertil, det havde han fra det lange guldhorn.   Her helt kort, om pyramiderne læste jeg at Rantzau fra ca. 1650 var borte ca. 25 år. Der står noget noget med de trekantede huller og sten, samt om Chr4's facination af kunstigt at udruge vistnok hønseæg, rugemaskiner hedder den slags, ja i Worm's brevvekslinger ses at Chr4 faktisk selv havde anstillet disse forsøg, og man får indsigt i forsøgene og de ret blandede resultater.

Om grev Vlad Dracul er der rædselsberetninger om hvorledes at han indtog sin mad omgivet af slagtede fjender, hvis hoveder var sat på spyd, det samme skriver Saxo om den berømmelige bisp Absalon. S. H. Stefanus skrev om Absalons gravskrift: Rigernes rædsel, som støv bliver trådt under fod.O stormænd frygt, thi I bliver som han, skønt I nu er hvad han var.

 

Ja, det kan da godt være det er en masse gak, gak alt det hvad jeg skriver, men jeg søger vel efter hvad der har gjort mennesker så meget forskellig fra dyrene. Chokeret har jeg for nogle år siden hørt at nogle englændere kaldte paven i Rom antikrist, jeg tror bestemt ikke at paven er mere ond end andre, han er der vel bare holde gang i deres forretning, men tidligere, under romerriget, da ved vi at ondskaben florerede, nu har vi det heldigvis godt. Skulle der komme en og spørge mig ad om jeg har det godt, så må jeg jo svare ja, fordi jeg sidder overfor ham og endda kan smile, ved at sige man ikke har det godt bliver opfattet som om at man ikke bryder sig om vedkommendes selskab, og så er den gal! At jeg så har gået over 10 år med en ubehandlet ledskade og gerne vil have det behandlet, det opfattes som om at man ikke lever i nuet og er depressiv, sådan får de det lært, jamen jeg har selv oplevet det. Det er lidt tilsvarende som at spørge en som er ved at blive hængt, om han har det godt, fordi hvis han ikke har det godt kan man ligesågodt hænge ham rigtigt så han dør, og man skal jo huske på, at den som er ved at blive hængt, han kan faktisk takke bødlen for at han endnu er i live, det er alene bødlens nåde og godhed som giver den næsten døde mulighed for at indånde noget af Guds luft, "nådige herre",  tiggere (indfødte) her på Sjælland bruger stadigvæk denne måde at tiltale selv almindelige folk, det er en levn fra den Tysk-romerske tid, det tyske kongehus i Danmark er vel årsagen dertil.

Det som adskiller mennesker fra dyrene, det er blevet kaldt intelligens, nutildags har man ikke nemt ved at bruge intelligensen, man gør en masse og har travlt, men resultaterne forekommer ikke særligt intelligente, retningen lige nu kan tyde på at der om et par hundrede år er mycelievækster der bliver den dominerende art, bl.a. fordi: Når videnskabsmændene virkeligt stadigvæk bruger millioner og tilstræber at få LHC'en ved Schweitz igang, og at de ved at jorden kan omdannes til et gammanglimt, så kan det skyldes at nogen ved der forelægger sandheder som pågældende ikke ønsker kommer frem, dette fenomen er vel arvesynden. Derfor gælder det for os og forskningen at være hurtig med at finde skriftlig info om alt det vigtige, sat i system og offentliggjort.

 

 

dernæst

Egentligt bryder jeg mig ikke om at gå direkte fra ovenstående uhyggelige emne direkte videre til det næste som bare er så smukt. Men jeg gøre det altså fordi at Christian Molbech gik også direkte fra at skrive om fortryllende Skjoldenæsholm til en udgravning ved Udlejre, der var hans ragnarok.

 

Hjertet:

Her for et par uger siden bestilte en bog jeg havde en del forventning til, den kom igår. DEN TÆNDER

Christian Molbech, BREVE,Trykt 1810. Se hvad er står: 1810, fordi 1802 sendtes guldhornenes kraft til pengevæsnet der blev gud, og vi ved jo at senest1807 ophørte det tysk-romerske rige.

Udenpå hedder bogen noget så tamt som Ungdomsvandringer i mit fødeland, den findes ikke på KB, den fandtes på Vejle bibliotek. Fortællingen som titlen refererer til er ca. 10 sider,

 

de andre 300: hevvi man.  

 

Det er om en lang række steder på Sjælland, jeg har næsten ikke nået noget af den men næstsidst står om Skjoldenæsholm, hot er i den forbindelse et fattigt ord.  Breve på en rejse slutter ved oppe i nærheden af Ledreborg som ved hans besøg havde en besynderlig lille tillukket stemning han slutter i den nærliggende lokalitet Udlejre, ja undskyld mig, men det ragnarok som han beskriver der er virkeligt uhyggeligt, så meget at det efterlader uhyggen siddende i kroppen, jeg kan ikke undlade at mene det må kunne sammenlignes med sagnet om Udgårdsloke. Angående Udlejre, da har Roskilde Museum for kort tid siden foretaget udgravninger og gjort fund, og de mener at denne lokalitet hed Udlejre.   

Foreløbigt ovennævnte, derudover om varme kilder som holdt området ved Skjoldenæsholm lunt om vinteren, og bl.a. en hestskoformet ringborg ved Haraldsted, eller Harrested  der idag kaldes ridebanen, derom skriver han om færdigskårne kampesten som ligger ved vandet, men de ligger blot forladt.som et ufærdigt (kunstigt) oldtidsværk...Endvidere om det sunde vand fra sværtekilde, jeg søgte navnet på nettet, derom står en kilde som ophørte vistnok 1868, eller da blev den udgravet fordi der vistnok  ikke kom vand længere.   Han skriver hvad han mener om kunstige oldtidsværker !   Meget hvad der ikke står i de andre historiebøger, det er heri.

den 16.12.08 kurt