Dræb de kristne, se den lille kattekilling og HC.A
      15/12/2005 03:58

At en lærer kan være så enfoldig, at politianmelde et hold musikere.

Musikerne Stormslag ligner ikke ligefrem nogen, som er blevet velsignet af pengemændene, men deres tema er jo yderst aktuelt, fordi jeg synes altså at de omskornes FN er i fuld gang med at dræbe de kristne, både direkte og via de gratis medier at udbrede splid og begær efter dødelige sygdomme, samt for at vi skal glemme vores ophav.

Nå, men om den enfoldige (pænt sagt) lærer, skal vi kort prøve at følge hendes tanker, så se her: Lille mus kom op af hullet, kom og leg tagfat, har du ikke lyst at lege med den lille kat?, et uddrag fra de små synger; Forbyd De Små Synger, cencurer den, forestil jer de traumer børn får ved tankerne om det forestående drab, katten planlægger!!
Og endnu værre en dansker, H.C. Andersen har skrevet bøger, hvori at dyr tillægges tanker og sprog, det er jo at udbrede vrangforestillinger, som absolut må kvæles. Absolut. Absalon og slut.

Kære Susanne Westh Larsen, der er forskel på ord og handling. Den musikergruppe som du anklager, er sikkert blandt de sidste som kunne finde på at dræbe kristne.

Kristus på korset viser hvor dårligt jøderne dømmer, ikke at du skal ende således.
 
 

 
 
 
Forureningskatastrofen i Kina
      25/11/2005 08:02

Send regningen for hele oprydningen til de omskornes FN, de har pengene, og det er dem som vil have at hele verden skal være een lille mudderpøl, uden kultur.

 
Intelligent design og Moses
      30/10/2005 09:46

Flemming Chr. Nielsen giver en udmærket kommentar dertil, og dertil vil jeg tilføje: For nogen tid siden bemærkede jeg at der videnskabeligt var konstateret, at rygning kunne være årsag til urolige børn, idet at røg foranledigede stærk forøgelse af receptordannelse i hjernen, dvs. forøget udgrening af hjernens aktivitet.

Som led i udviklingslæren passer dette forhold ind derved, at for landjordslevende individer, var overlevelse betinget af et flugtinstinkt som sagde, at røg betød fare, adrenalinen satte så skub i individet til hurtig og overlevelsessikret handling. Dem som besad denne egenskab var dem som overlevede. Man kender jo dyrs evne til at reagere på de for mennesker helt minimale signalmængder. Dem som udviklede sig til mennesker, udviklede så et forlig med ilden, idet dette jo var en rar varmekilde, ved passende omgang. Bålet blev et samlingspunkt for disse, derved blev røgens påvirkning af hjernen ekstra intensiveret hos disse nye kulturer, og idet at disse var den eneste art som havde bålet som samlingssted igennem mange generationer, udvikledes hjernen så meget mere hos dem, og kom derved også til at fylde mere.

Religionshistorisk retfærdiggør denne udlægning også Moses's oplevelse ved den brændende busk, hans konstatering kan således tillægges en vis filosofisk kvalitet, og hans dømmekraft ligeså, ved sit raseriudbrud over sit folks urimelige grådighed, hvor han knuste sine første stentavler med de ti bud.

Noget tilsvarende ser ud til at gentage sig nu, idet at jøderne, som siden 1800-tallet kom til at besidde pengevæsnet her i Europa i for høj grad var for grådige, men idet de inderst inde var klar over det uholdbare derved, så flyttede de formuerne til Amerika, hvilket er den mest logiske forklaring på udviklingen af den amerikanske økonomi. Vi kender jo fra mange eksempler, hvilken magt internationale økonomiske sanktioner har Som eksempel kan nævnes Fidel Castro's Cuba, på trods af arbejdssomhed og mådehold har de ikke opnået de materielle værdier, som ellers kunne forventes, derved ses at uanset hvilken ihærdighed man lægger i sit arbejde, så er det muligt at styre de økonomiske forhold ved værdidannelserne, så at kun de udvalgte, styrbare eller dem med den rigtige mening, som tilgodeses økonomisk.

Det som er udemokratisk derved, er at magten ikke længere ligger på det politiske niveau, men det trin som er højere oppe, mediernes budskaber. Ikke tidlige er det lykkedes at få hele befolkninger til at tro på at de er en flok degenererede hypokondere, hvor det som skal til er andre gener.

Tilmed er det ikke stress fra arbejdet folk lider af, men mere den stress de får ved den konstante trussel om at miste deres arbejde.

Naturfredningsforeningen er imod vores værdier
      17/10/2005 13:42

En besynderlig og unaturlig klub den Danmarks Naturfredningsforening.

Reklamere med deres hengivenhed til naturen, og samtidig gøre den værdiløs.. Stakkels lodsejere, godt jeg ikke er medlem, og jeg nyder naturen meget, rigtig meget, og jeg kan heldigvis gøre det med god samvittighed.

Naturfredningsforeningen er i strid med grundloven, jeg håber kirken vinder
 
 
 
Erstatningsløs fredning af jord = tyveri
     
 13/10/2005 09:25
 
 
 
 

Hvor er jeg glad for at se at kirkens holdning dertil. Selvfølgeligt skal jord og natur kunne fredes hvorsomhelst. Har andre end ejeren interesser i ejendommen, om det er jord eller natur, skal denne interesse kunne værdisættes, såfremt at ejendommens nytteværdi for ejeren reduceres af andres interesser.

Det svarer jo lidt til at købe en bil, som man derefter får at vide ikke må bruges.

En betalt ejendom må ikke gøres værdiløs for ejeren. Den nuværende oftest erstatningsløse fredning af jord, som kirken kæmper imod, er legaliseret tyveri af fast ejendom, og i strid med den danske grundlov. Må kirken vinde sagen. Et utal af hæderlige danske landmænd er gennem de år denne forkerte lov har eksisteret, blevet ruineret og hængt ud i pressen, for "", at have dyrket og passet deres jord. Gad vide om der er selverkendelse og rummelighed til at reparere denne lovsjusk?

Disse tvister er opstået af, formådentligt det mest alvorlige lovsjusk i nyere dansk retshistorie.

 
 
 

Selvmord blandt piger
    06/10/2005 10:06

For ca. 20 år siden beskrivedes at når unge japanere forsøgte selvmord, var det når de ikke fik den uddannelse eller det arbejde eller det liv som de ønskede. Der fremlægges årsager til personens fortvivlelse. Den måde som at det nu beskrives, når piger begår selvmord, er at selvmord næsten er blevet en kultur for pigerne.
Jeg har aldrig forestillet mig, at skulle opleve en behandler fremføre sig med så indlært mentale afstumpethed.

At den ultimative fortvivlelse, selvmord, anses som pop. Men forklaringen må være følgende: 

FN reducerer mennesker til en handelsvare, danskere er blevet en overskudsvare, men når der holdes liv i dem, er der arbejde for behandlersystemet.

For mig at se er det jøderne som dirrigerer FN. Fejlsporet er at finde i det mentale ar, efter omskæringen, den defekt som de fik pådraget af deres forældres religion. Nådesløshed.
 
 
Højskolens henrettelse 
      26/09/2005 10:30

Som det er for tiden, tvinges unge økonomisk til at tage kompetencegivende uddannelser, det gir et højskoleophold ikke. At være sin kultur bevidt og et helstøbt og vidende menneske sikrer ikke fremtiden, lige nu. Dette er kun en lille del af den blide kulturmassakre, som pænt dirrigeres via FN.

FN har mange ansigter, men er opstået på basis af amerikansk kapital. FN reducerer mennesker til en handelsvare; når alle skal herop for at bo, stiger huspriserne, så kan man låne noget mere, børnene blir taberne.

Ingen af os har længere tid til at se objektivt på vore kulturværdier, fordi den anseelse som et vellønnet arbejde giver, den anseelse er uundværlig for os som mennesker. Således foretager FN i øjeblikket den største kulturmassakre, mennesker nogensinde har været vidne til.

Kom ikke og sig, at dem som går på McDonald foretager et valg når de spiser der for 25 kr, det er alene det biligste sted at spise. Danskere tvinge´s til junkfood, en god veltilberedt dansk ret koster ca. 500 kr., under 1 % af daskerne har råd til dansk mad. Det er den konkurrencesituation som foreligger.

Verdens kulturer består af særpræg, som generationer værnede om gennem årtusinder. Vi elsker jo at betragte kulturer, men vi er så fattige at kun helt få har råd til at rejse ud for at opleve disse skønne, vidunderlige kulturer.

Istedet man vi affinde os med at ældre mennesker må leve af dyrefoder, og kostes rundt med, for at give plads til (flygtningene) de nye danskere med FN-status, som derfor skal integreres. Ca. 10.000- 15.000 unge danskere forsøger hvert år selvmord, fordi der ikke er brug for dem. Er det de rette forhold at sætte kulturer sammen på? Mange har svært ved at undertrykke et smil, fordi at FN påtvinger os at vi skal opføre os som et kastratkor og være flinke medens vore værdier tages.

Fidel Castro's Cuba præsenterer den enhed, som i højeste grad ikke har villet underkaste sig mammons magt. Befolkningen i Fidel Castro's Cuba er arbejdsomme og deres økologi er forbilledlig, deres sundhedsvæsen anses for verdens bedste. Alligevel er Cubanerne fattige, og Fidel selv er vist heller ikke millionær. Den materielle fattigdom som plager cubanerne, skyldes alene den amerikanske kapitals sanktioner mod landet. På trods af cubanernes arbejdsomhed gennem næsten et århundrede, har det ikke været muligt for dem at få de materille standard, som ellers kunne forventes.

Langt over gængs national økonomisk tilvækst falder USA, deres tilvækst er surrealistisk høj. Den amerikanske kapital lader sig kun forklare ved, at dem som besidder pengevæsnet, har udsuget den europæiske økonomi siden 1800-tallet. Og arbejde ville de jo ikke, derfor brugte de slaver. De racemæssige problemer dette skabte er jo kendte, men altså ikke et oprindeligt europæisk fenomen. Når man taler om biler som potensforlænger, hvorfor mon amerikanske biler fylder dobbelt så meget, bruger dobbelt så meget, uden at der kan være mere i dem?

Nå, men pengene er jo derovre, ret kinky. For at sandheden ikke skal gå op for os, så gælder det om at belaste og stresse os, er vi rigtigt flinke kommer der udenlandsk kapital hertil, så nu skal vi også være kinky.

At virkeligheden er således, er jeg naturligvis imod, men der er meget som skal ændres og erkendes, førend at kulturer og menneskers arbejde og rettigheder behandles rigtigt.
 
 
 

 
Kære lille cencur-arentzen
     
 21/08/2005 14:07
Såfremt du synes at rigtige kristne er nogen som frivilligt skal lade sig udpine af andre, så forstår jeg godt at kun få benytter kirken!
 
 
Omskæring, nej tak
      04/08/2005 02:13

At det for 2000-3000 år siden var facinerende at beherske en teknik til at fjerne betændt hud, kan næppe forbavse nogen. Men der er sket meget siden da, f. eks. har de fleste rindende vand og sæbe, og man skal da ikke tro at alle mennesker er syge, allerede fra fødslen.

Men det er der nogen der gør, endda nu også heroppe blandt os. De mener at være fødte specialister til at dømme andre, og de vil helst ikke andet.

Jeg synes det er uetisk, at voksne stadigvæk på den måde systematisk bruger kniven unødigt mod små børn, og ændrer børn fra den måde som Vorherre har skabt os.

Deri bestod vel også i sin tid, en stor del af korsfarernes
hyldest til Den korsfæstede.
 
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, November 01, 2007 4:42 PM
Subject: Læserbrev

Integrationsøkonomi
 
Et tillæg til den afsporede integrationsdebat, som efterhånden synes at angå mennesker af forskellig kvalitet. Istedet må det vigtigste være at se på økonomisk og klimatisk ansvarlighed ved masseintegration, her i det kolde nord.
 
Jeg er ved at undersøge hvorledes udviklingen af danskernes hhv. kort- og langfristede gæld over de sidste 40 år, derved kan klarlægges hvorledes at omkostningen ved at gøre Danmark muslimsk, i virkeligheden overføres til folks lån i deres bolig ved den stigende efterspøgsel. 
 
Dertil kommer den ekstra miljøbelastning og antallet af danskere som dør på ventelister, men dem som dækker mest over den fatale situation er desværre sundhedsvæsnet. Selvom vi ikke får det at vide, er det alene kapitalmarkedet, som vinder ved krig og masseintegration. Tilsvarende er det ikke sikkert, at vi får Maersk's aktionærer til alene at godtgøre for klimaskaderne som følge af at polarisen smelter. 
 
Indførelsen af muslimsk tilstand i Danmark er den største samlede investering, som staten har pådraget folket. Men verdens rigeste mænd er de arabiske oliesheiker, de beder også til Muhamed, jeg synes det må være oliesheikernes opgave at sørge for deres trosfæller, hvor de kommer fra. Men det gør de vel alligevel ret godt, idet at her hvor den danske stat er ved at afvikle sig selv, da er det i sidste ende arabiske sheiker som står for disse virksomhedsopkøb. Derved kommer en omfordeling af magten på arbejdspladserne til at blive med muslimsk ideologi. Jeg synes det er forkert at opgive den vestlige kultur, selvom den har mange svagheder.
 
Vi skal jo huske på, at amerikanernes verdensdækkende krigsførsel er et dække over, at skabe netop den slags folkevandringer, så at resten af verden kan blive ligeså rodet, som hos dem selv. Uanset hvor dunkelt det er, så må vi vistnok erkende, at der er stærke kræfter, som koncentreret tilstræber at opløse nationale forhold. Folkestyret ses konstant at få mindre indflydelse på hvad der sker i samfundet. Hvad der før blev besluttet i folkelige forsamlinger, ses nu at blive outscourcet til professionelle bestyrelser og private virksomheder. Problemet som det giver er at løsningerne er for samvittighedsløse og kortsigtede. Den som griber til våben, bliver på lang sigt bliver taberen, heldigvis er det stadigvæk således. 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Kurt Chr. Aggesen

Her for et par dage siden deltog jeg i et debatindlæg på EkstraBladet om udsendelsen De Unge Mødre, vistnok fra kanal 4. Tonen var forargelse over at det da også var for galt så uansvarlige de unge mennesker er.

Det som chokerede mig mest var, at de som deltog i debatten var selv unge mennesker, men garanteret en flok veltalende nørder, som ikke har begreb om andet end den verden som de oplever gennem internettet. Mit bidrag var: Læs initialerne på titlen, det bliver D:U:M, så har du det skjulte budskab som denne udsendelse giver. I disse udsendelser har der ikke været eet positivt indslag om mødrene, de udstilles alene som nogle avlesyge dyr, føj for en udsendelse: Amerikansk robotfilosofi så det batter, børn er noget svineri som skal hentes fra 3.verdenslande, danskere skal være alene være materielle producenter, Aldrig har jeg set noget så menneskefjendsk, serveret med så stor økonomisk opbakning.

06.11.07 mvh Kurt