Kopi af spørgsmål sendt til Roskilde Museum:
 
----- Original Message -----
From: Kurt Christian Aggesen
To: Sent: Wednesday, July 25, 2012 11:04 AM
Subject: Hayn des Gottin Hertha og Sedes Sacerdotis Herthæ
 

Gennem de seneste århundreder er der skrevet en del om oldtidens herthadyrkelse, at den muligvis havde sit centrum her ved Lejre, jeg er selv lidt skeptisk. Vedhæftede kort  -703 viser noget om det, såfremt det er Lejre. Teksten dertil er på -704.
 
 
 
Ved  mit seneste besøg i området bemærkede jeg noget påfaldende, men som ikke er afmærket eller indhegnet. Lokaliteten er nær grusvejen mellem Gl. Lejre og Ravnshøjvej går forbi Grydehøj. Overfor Grydehøj, vest for vejen er der et lavt område med en bålplads. Området er hovedsagelig en aflang cirkelform, men med en yderligere cirkulær fordybning eller udgravning på den nordlige del. 
 
Det interessante kan ses i tærrænnet på marken, igen umiddelbart nord for førnævnte fordybning.  I forhold til vedhæftede kort, kan observationen udtrykkes således: På et ca. 500 m2 område af marken ses at der har været en hule under jorden som er sunket sammen. Endvidere ses at i vestlig retning fra hulen er gravet en ca. 40 meter lang tunnel, den ses som en ca. 1 meter bred og nu ca. 10 cm. hævning i terrænnet. Tunnellen ender under den i-formede tjørnebusk, ca. 25 meter fra søen. Tjørnebusken der er den mest stikkende som findes, og at den er ældgammel er tydeligt at se.
 
Det er Sedes Sacerdotis Herthæ.
 
Jeg var lidt i tvivl om at andre ville kunne ane denne terrænmæssige oldsag, men selv på satellitfotos er det at se. Jeg er selvfølgeligt lidt nysgerrig, bl.a. for at vide om oplysninger her vil foranledige at stedet undersøges nærmere.  Indenfor arkæologien er emnet her vel nok det mest avancerede, altså en forhåbentlig ufarlig adgang til andre verdener er ikke uinteressant, de 9 verdener hævdes ifølge nordisk mytologi at have været en realitet.
 
Sporene er der, og hvad der så er sket, det er så spørgsmålet, om man forholder sig videnskabeligt dertil.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Kurt Christian Aggesen
Æblehaven 122 3. 2.
4000 Roskilde
Tlf.: 30202975