Den 15.05.09

 

De dokumenter som jeg her offentliggør, er uddrag af de seneste materialer som jeg har lokaliseret og affotograferet. Offentliggørelsen sker forceret, jeg gør forceringen med overlæg, fordi at det er vigtigt. I modsat tilfælde risikeres at offentliggørelsen her blive forhindret, det må ikke ske.

 

 

  1. Som det vil fremgå, så belyser det fundne materiale en grundsubstans i hvad penge og finans er, lovligheden og magten deri kan forhåbentligt bedre vurderes, efter at denneher belysning.
  2. En inskription som findes på Rundetårn i København er i en del bøger og artikler tillagt stor betydning. Ved et tilfælde så jeg informationer i Hvidtfeld 2. Sporet ledte videre til dokumenter, som for mig at se har en klar tekstmæssig sammenhæng med teksten på Rundetårn. 
  3. Den direkte foranledning til Rundetårn-inskriptionen ses således at muligvis at være beskrevet hos Hvidtfeld.

 

 

Man fornemmer at Hvidtfeld ville have informationen i nederste afsnit med, fordi det er det eneste sted i denne bog hvor at der benyttes specialfremstillede typer. Hvidtfeld er ikke illustreret. Jeg tror ikke at den sorte død nødvendigvis har årsagssammenhæng med de nævnte observationer, som vel at mærke er masseobservationer. Hvidtfeld skrev sit værk mange år efter hændelserne.

 

Efter at tyskromerne gennem et par århundreder havde huseret Danmark med massedrab og brand, ses ovenfor i 1351 at "Udi samme aar undsagde de holster herrer kongen og hans rige".

 

Ovenfor ses samme tegn som i Hvidtfeld. Der er ca. 50 års trykketeknisk udvikling mellem de to afbildninger og Hvidtfeld var ikke højlært, han skrev sit historieværk på sit modersmål, dansk.  

 

I dette link ses fotokopi af arkiverede tryk, som underbygger formodningen.   

 

Det som jeg synes kan læres af den historiske periode som dokumenteret her i  Hvidtfeld cron. 2, det er hvad der sker ved røveri. Det at personerne A udnytter goder som personerne B har opbygget, hvor at personerne B ikke godvilligt har overladt disse goder til A. Det giver ubehag som brutalitet, vold, drab og ødelæggelse. Helvede blev på jord, foranlediget af Kejser Frederik Barbarossa. Det skrev jeg for et par år siden, på et spinkelt grundlag. Imidlertid har påfølgende undersøgelser understøttet sandheden deri.

Imidlertid kan det betyde at en del gipsfigurer og statuer, der udstilles som historiske på eksempelvis Glypoteket, at disse ikke stammer fra ældgammel tid, og at meget som hævdes at tilhøre græsk oldtid, kan reelt være omskrevet under tysk-romersk herredømme. Af den grund kan mine undersøgelser og offentliggørelser møde modstand. Den slags modstand vil være fejlrettet, fordi at jeg selv tidligere har besøgt Glypoteket. Eventuelle økonomiske eller nationale betydninger ved historieforfalskninger, er helt udenfor emnet her. Jeg er ikke ene om min formodning, tilsvarende er godt beskrevet af bl.a. Christian Molbech, men tidligere har en del historikere velbegrundet ventileret tilsvarende tanker. Det er mit håb at man på en bred front vil vurdere det.

Det vil være en mere værdig opgave for universiteterne end eks. deres uddannelse af forskere til livsstilseksperter, Vorherre bevares!