Kurt Christian Aggesen Dunhammervej 31 4000 Roskilde den 23.04.07

 

Bilag til klage over prakt. læge Jan Baggers:

 

Skriftlige dialoger med lægen. Denne online mulighed benyttede jeg når at telefonisk/personlig dialog ikke lod sig gøre, eller ikke gik igennem.

Bemærk, dialogerne kan også ses som delvis dokumentation på at hvorledes sundhedsvæsnet trak blot et behov for en forsvarlig billeddiagnostik af de skadede halshvirvler ud til at tage over et år, fra at indikationen var der indtil at Rigshospitalets CT scanning af min hals var foretaget.

Dialogerne er ordnet på den måde, at seneste er placeret øverst. Men læsning og de enkelte kommentarer til hver enkelt dialog skal læses på almindelig vis:

 

 

 

 

 

14/4-2007 8:00

Beskeder
Kopi af hhv. materialet fra Rigshospitalet og dine meddelelser til kommunen ønskes tilsendt min adresse, bl.a. fordi min kurator skal bruge dem.

Svar:

Hej Kurt,

Jeg sender kopi af min seneste statusattest til dig. Ang. materialet
fra RH skal du jfr. Lov om Agtindsigt rette henvendelse til RH.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

3/4-2007 9:31

 

Beskeder
Den 15.05 skal jeg ind på neurokirurgisk på RH, idag sagde de at pga. livstruende behandlinger kan de sikkert ikke tage mig før; smerten får det hvide til at vende sig ud af øjnene på mig, det forskrækker andre. RH sagde jeg skulle få bedøv. medicin hos dig, jeg sagde intet deraf virker. Er der noget som jeg kan tage kortvarigt for at jeg kan deltage i små sammenkomster?

Svar:

Hej Kurt,

Der er mange muligheder, en del har du prøvet, andre vil du helst
ikke have. Tidliger er der lavet et oplæg om at afprøve dvs. regimer
skematisk, men det er aldrig fulgt. Skal vi hjælpe på dette må jeg
bede dig bestille tid herfor.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

Et halvt år forinden tilbød han stærke antiepileptika og antidepressiver. Den slags ved han at jeg har prøvet før, de giver ingen smertelindring men giver stivkrampesmil og medfører social invaliditet. Dolol kan jeg ikke tåle, smertelindring mærkede jeg ikke, men blodforsyningen til arme og ben standses, Jeg har måttet gå med 3 lag bukser for at holde varmen under brug af Dolol. Antidepressiver forøger smerten. Idet af RH sagde jeg skulle henvende mig til min læge tænkte jeg, det nytter ikke, men et par timer senere kom jeg i tanke om at en af mine tidligere kollegaer havde omtalt at medens ham ventede på en operation fik han Ketogan, en anden har også anbefalet mig det, jeg forventede at lægen så ville foreslå mig disse, selvom at min forventning var at de sikkert er ligeså effektløse som Dolol. Derfor skrev jeg så til lægen, det var ca. 2-3 dage før påsken, og jeg var inviteret med til en lille komsammen, som jeg helst ikke ville afbryde pga. smerte. Som det ses af lægens svar een dag før påsken, han tilbyder intet, selvom RH mente det var muligt. Jeg måtte gå påsken gennem uden smerelindring, og jeg kunne kun deltage kort ved den lille sammenkomst, idet at smerten var intens påsken over.

Dette var årsagen til at jeg nu skifter læge, det var en tung og ubehagelig beslutning for mig, idet at jeg har dårlige erfaringer med lægeskift. Efter at CT-scanningen på RH beviste at der var en gammel ubehandlet skade på halshvirvlerne, havde jeg på en måde forventet en slags tilkendegivelse fra lægen om at denne opklaring ændrede forholdene. Selvom at han ydede intenst modstand mod at scanningen blev foretaget, så var det dog under ham at opklaringen så dagens lys. Den urimelige situation som den forkerte diagnose fra 1995/2001 gav for alle de påfølgende læger, så er det under Jan Baggers at opklaringen skete, denne min menneskelige tak er det eneste jeg kan give, det skal han have. Men jeg kan ikke forsætte med at have ham som læge, når at han ikke på nogen måde ville forsøge at hjælpe mod smerterne som var strenge gennem påskeferien. Det er sikkert fordi at han ved, som jeg også har sagt til ham, at jeg har materiale til en hel bog om dårlig lægebehandling, han har endda set det, men uanset dette burde han have hjulpet.

Som det er, har fejldiagnosen fra 1995/2001 fået den ene læge efter den anden til at male sig op i en krog, og gjort mange år af mit liv til et smertehelvede. Få dage efter at jeg havde bestilt lægeskift og andet sygesikringskort, så fik jeg tilsendt en kopi af JB's statusattest til kommunen. Da jeg så den blev jeg bekræftet i at lægeskitet var nødvendigt. Der er ikke eet ord om at han kommenterer at lægerne har overset noget, han gør dem 100% ufejlbarlige.

Han støtter/forsvarer dermed tidligere fejldiagnose. Og han gør det med fortsæt, sikkert fordi at han tilsidst forsøgte at forhindre gennemførelsen af den forbedrede billeddiagnostik af halsen, jeg vil redegøre for denne alvorlige anklage her:

På statusattesten den 14.02.07 meddeler han at jeg muligvis er hypokonder. Han ved at denne psykiatriske diagnose er udarbejdet på mig i 2002, hvor den somatiske undersøgelse var fejlbehæftet, idet at den også dengang synlige halshvirvelskade ved C2-C3 endnu ikke var beskrevet, og enhver læge ved, at en psykiatrisk dagnose overhovedet ikke må stilles på en som ikke er ordenligt undersøgt forinden. Men alligevel fremstiller JB mig dermed som utroværdig. I statusattesten indføjer JB at der er spondylodese mellem C2-C3. Dvs. stivgjorte led. Jeg mener betegnelsen er tendentiøs og forkert, idet at betegnelsen benyttes når der operativt indsættes en stivgørende skinne. Rigshospitalet benytter mere klart sprog: Blokdannelse mellem C2 og C3, og udtalt artrose ved C3-C4. Og idet at man kan se at leddene er groet skævt sammen og giver invaliderende smerter. Denne udvanding er det ikke i god hensigt. Men at han gør det fordi at embedslægen eventuelt har stillet krav til JB om at han skal forsøge at tilsløre de alvorlige fejl tidligere læger har begået. Jeg vil her henvise til bilaget, hvor at neurolog Erik Boisen i 2001 på et forkert grundlag giver mig billetten til dårekisten. Jeg mener EB er ansvarlig for at jeg endnu ikke er blevet behandet for den skade, som har været at se på rtg. fra 1995. En grundregel er at man må ikke råbe efter hjælp, for bare at søge opmærksomhed. Men når at de som hører et nødråb istedet støder den nødstedte endnu længere ud, så er det endnu værre, og det er hvad jeg her dokumenterer at lægerne gør, men det er vel fordi at jeg er den som kan bevidne krænkelserne.

 

 

 

 

20/3-2007 14:10

Beskeder
Hej Jan

Jeg ved ikke om du får kopi af diagnose fra RH, derfor: Jeg havde ret ang. halsen, de skriver fremhævet: Blokdannelse mellem C2 og C3 og udtalt artrose mellem C3 og C4. Ring til mig/RH, du skal hjælpe mig med at få behandlingen fremmet.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg har endnu ikke modtaget noget fra RH, så vi rykker for det.
Muligheden er dog at det er sendt til den speciallæge som i sin tid
henviste dig.Det mest fornuftige er derfor umiddelbart at kontakte ham for videre
behandling.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

 

Beskeder
Hej Jan

Jeg ved ikke om du får kopi af diagnose fra RH, derfor: Jeg havde ret ang. halsen, de skriver fremhævet: Blokdannelse mellem C2 og C3 og udtalt artrose mellem C3 og C4. Ring til mig/RH, du skal hjælpe mig med at få behandlingen fremmet.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg har endnu ikke modtaget noget fra RH, så vi rykker for det.
Muligheden er dog at det er sendt til den speciallæge som i sin tid
henviste dig.Det mest fornuftige er derfor umiddelbart at kontakte ham for videre
behandling.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

9/2-2007 10:20

 

Beskeder
Hej Jan

Idag meddelte kommunens sygedagpengeafsnit at de endnu ikke har modtaget status fra dig. Derfor har de pr. 31.01.07 frataget mig retten til sygedagpenge, idet at de mangler vurderingsgrundlag. Hermed skriftligt fra mig: På Hamlet anbefalede de at jeg skulle undersøges på RH. Jeg skal derind på RH's rygkirurgisk igen den 14.02.07. Venligst info til kommunen.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Som tidliger aftalt er statusattest sendt til kommunen mandag. Har de
ikke modtaget den vil de normalt rette henvendelse på, og i givet
fald sendes en kopi.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

Af ovenstående ses at JB også har medvirket til at jeg i en periode mistede dagpengeretten.

 

 

9/2-2007 10:20

 

Beskeder
Hej Niels

Pga. smerte kan jeg til tider ikke dreje hovedet, medicin hjælper ikke. Jeg skal til scanning på RH imorgen, jeg skal have taxa dertil.

Jeg forsøgte pr. telefon det benægtedes, men det er jeres pligt, hvis I ikke vil sørge for kørelejlighed derind melder jeg det til politiet.

Mvh Kurt

 

På et tidligere tidspunkt havde jeg spurgt efter handicapkort, dette så han ingen anledning til at jeg skulle have. Jeg vil her indsætte svaret fra RH angående transport:

Kære Kurt Aggesen

Som svar på din mail fra 02.03.07 kan jeg oplyse dig om, at der er faxet
journalkopi m.m. til kommunen i fredags og d.d. er der fremsendt
statusattest.
Angående transport har kommunen bedt om beskræftelse på, at du ikke kan
tage offentlig transport, og det er også bekræftet d.d..
Angående taxakørsel hertil kan jeg også bekræfte, at det er bevilget. Du
skal selv kontakte dit lokale sygehus-kørselafdeling og bestille kørsel
hertil. Hvis der er problemer med det, kan du ringe her til sekretariatet.
Angående operation så vil overlæge Benny Dahl tage din sygehistorie og
billeder med til konference i næste uge, og du vil herefter modtage besked.


Med venlig hilsen

Katja Correll
lægesekretær
rygsektionen
Ortopædkirurgisk Klinik 2162
Rigshospitalet


 

 

Beskeder
Hej igen Jan

Din henvisning samt sygedagpenge:

I forrige mail fik jeg ikke med at undersøgelsen på RH den 14.02.07 er som følge af din henvisning til ortopædkirurg, Jens V. Bruun henviste mig så til RH. Dette er jeg lykkelig for, men de gentagne og lange ventetider er jeg utilfreds med.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg forstår dig, og jeg er som læge og behandler lige så utilfreds
med de alt for lange ventetider.
God week-end og god bedring.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

25/1-2007 16:40


Svar:

Hej Kurt, Jeg har hørt fra Karin, at du har kontaktet klinikken
omkring transport til en undersøgelse
på Rigshospitalet i morgen. Jeg har ikke nogen mulighed for at
rekvirere hverken ambulance
eller taxa på sygesikringens regning i forbindelse med en planlagt
ambulant undersøgelse.
Hvis du er uenig heri, kan du evt. kontakte den afdeling som har
besluttet at du skal
undersøges. De vil formentlig oplyse dig det samme. mvh Niels Ulrich
Holm.PS: Jeg bryder mig egentligt ikke om, at du skriver trusler til
lægehuset - Det vil vi gerne
frabede os, hvis du fortsat ønsker at være pt. heroppe.

Tilbage

 

 

 

3/1-2007 16:10

 

Beskeder
Hej Jan

I henvisningen skriver du at jeg har torticollis.

I en 2.opinion 2001 fra neurolog Erik Boisen Sønderborg betegner han torticollis som dystoni der er en nedfødt lidelse i basalganglierne, men fejlagtigt af mange stadigvæk opfattes som noget med hysterisk grundlag. I 2003 målte neurolog Carsten Nellemann at jeg ingen dystoni har, han skriver at lidelsen hos mig derfor er ejendommelig (da kendte han ikke til evt. fejl i rtg.diagnosen).

Slet venligst ordet torticollis fra ny henv

Svar:

Hej Kurt,
Som aftalt sender jeg en mere åben "neutral" henvisning.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

22/12-2006 14:00

 

Beskeder
Hej Jan

Du skriver at jeg ikke har gangsmerte, det kan du ikke tillade dig, fordi jeg har mange gange sagt at mine ledsmerter er udbredte og derfor også giver gangsmerte. Jeg vil gerne have at du sender mig en henvisning til reumatolog.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg skriver at du skal være væsentlig gangbesværet, og det er du ikke
mig bekendt, men efter jul vil jeg se nærmer på dette.
Der ligger en henvisning til dig i receptionen.

God jul og venlig hilsen

Jan Baggers

 

22/12-2006 10:00

 

Beskeder
Hej Jan

Jeg har hørt man kan få handicapkort til bilen, kan du hjælpe mig til at få det?

Angående henvisning til specialist vedrørende at prøve om myocrisin kan hjælpe ved mig, så ved du jo at dem som jeg hidtil har været hos ikke vil lade mig prøve det, som om de har aftalt det således. Har du andre foreslag, jeg har ubehagelige gener ved de midler som jeg har prøvet?

Svar:

Hej Kurt,

Ad handikapkort til bilen må jeg lige undersøge dette, men
umiddelbart mener jeg du skal være væsentlig gangbesværet for at få
det, og det er du jo ikke.Ad myocristin, så er det en specialist-behandling, så vejen går
gennem henvisning til reumatolog.

God jul og venlig hilsen

Jan Baggers

 

11/8-2006 10:10

 

Beskeder
Hej Jan

Hvad jeg ikke klart fik sagt i foregående mail var at du må betragte mig som om halsen ikke er undersøgt hos ortopædkirurg, og dette forekommer også at være en standard, som ikke er fulgt, men som jeg kræver, om det så skal være ved en domstol.

Mvh Kurt

Svar:
Beskeder
Hej Jan

Jeg har nu fået røntgenbilleder fra Sønderborg Sygehus 1999. Fejlen ved de øvre halshvirvler er om muligt endnu tydeligere på disse. Diagnosen som fulgte med er udabejdet på neurologisk afd., og omtaler alene ubetydeligheder ved C5 og C6.
Vil du se materialet?

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg vil gerne se materialet, men det ændre næppe ved de
behandlingsmæssige indikationer, da disse hviler på de aktuelle fund.

Med venlig hilsen

Jan Baggers


Aktuelle fund - da er han igen mest oyal overfor den psykiatriske diagnose, som blev foretaget 2002 medens at den fejlstillede halshvirvel fra 1995-2006 endnu ikke var diagnosticeret.

 Tilbage

 

 


7/7-2006 17:00

 

 

Hej Kurt,

Jeg er faktisk ved at være ret træt af dine talrige
beskyldninger/trusler. Jeg mener faktisk langt hen af vejen at jeg
har været lydhør for dine opfattelser og problemer.Dine seneste mail vidner for mig om at du ikke har den store tillid
til mig som din læge. Jeg mener det er meget vigtig for en patient
som dig, med det forbrug du har af medicinske ydelser, at du føler
dig tryg og ivaretaget af din primære læge.
Jeg finder det derfor naturligt for dig i din
utilfredshed/frustration at overveje om det er mig/os der i fremtiden
skal være din læge.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

7/7-2006 16:50

 

 

Beskeder
til Jan

Jeg er virkelig skuffet over at du nu har ændret standpunkt mht. at du nu synes at der ikke skal foretages en scanning, -så du rødt, da jeg sagde at diagnosen paranoia hypokonder var en forbandelse?
Inden jeg blidt meddelte ovennævnte sagde du jo selv at en scanning burde forelægge. Du har ret i at jeg har været hos mange neuro/reumatologer, men ikke een kirurg. I en meddelelse fra en tidl. læge står, talrige besøg hos ortopædkirurg, men det er løgn! Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt

Vi ser ikke ens på dette. Jeg mener ikke der er kliniske fund der
berettiger en scanning ud fra de plager du har præsenteret mig for.
Men jeg synes måske nok at det er mærkeligt at man ikke over alle de
år på noget tidspunkt har valgt at lave en scanning. Det var det jeg
sagde til dig.
Jeg tror dog ikke scanningen vil løse nogle af dine plager.
Endelig bør du jo også forholde dig til den seneste røntgen, der
trods avanceret optagelser ikke har vist noget nyt og væsentlig.Jeg lægger en henvisning til ortopæd-kirurg i receptionen, så bliver
du også ordenlig undersøgt der.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

4/7-2006 13:10

 

 

 

Beskeder
Hej Jan

Beskeder
Hej Jan

Jeg tror det bedste vil være at du beder en halskirurg, helst på hovedortocenteret, rigshospitalet at se røntgenbillederne; jeg ved ikke om neurolog Carsten Nellemann på Roskilde Sygehus vil bede om en scanning hvis han ser billederne, så vil det jo være hurtigere.

Mvh kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg mener at halskirurg/Hovedortocenteret på RH er aldeles uaktuelt,
da vi ikke finder sværer forandringer, eller andet der kan begrunde
et evt. kirurgisk indgreb.Den lille forskel der er set på rtg. er af rtg-lægerne vurderet som
ikke så alvorlig at man vil foretage et sådan indgreb. Der er snare
som tidliger tale om en holdningsbetinget forandring, og det opereres
der ikke på baggrund af.
Generelt forestiller jeg mig ikke at Karsten Ellemann eller andre på
RAS vil ordinere en scanning på grundlag af en så afklaret
radiografisk beskrivelse.
Jeg tror ikke at scanninger o.lign. er løsningen for dit
sygdomstilfælde. Du er meget vel undersøgt i både primær og sekundær
sektoren uden at der er gjort store og vægtige fund - dette inkl. ved
sidste og fornyet vurdering som vi bad rtg. afd. om.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

 


13/6-2006 13:10

 

 

Som vi talte om i telefonen ønsker jeg tid/kons. hurtigst vedr. røntgen samt omtalte smertemedicin indtil behandling.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg har givet dig en tid d. 20/6 kl. 11:45 - det er tirsdag om 1 uge.

Med venlig hilsen


Jan Baggers

 

 

19/5-2006 10:20

 

 

Beskeder
Vedr. dit svar fra i går:

Du skriver begrundelse for henvisning til operation?: Tilsvarende da jeg for 3 år blev opereret i højre knæ, hvor der blev fjernet en plicadannelse deri. Efter operationen var min daværende læge synligt overrasket over at der var dette at komme efter inde i knæet. Ved knæet var smerten således at jeg haltede, på denne måde viser dystoni sig ved knæsmerte. Kort efter operationen var knæet lidt løst i leddet, men siden har der ingen gener været derfra.

At andre har slidgigt i halshvirvler uden alvorlige gener betyder ikke at det er lig den komplikation som jeg har i/ved halshvirvlerne.

Du skriver ingen tegn på skade?: Der er heller ikke sket nogen skade, og det at en hvirvelstilling forværres få tiendedele mm. kan ikke ses på rtg. De rtg. billeder jeg tidligere har set af min hals viser en tydelig deformitet, og som jeg for nylig kunne meddele ikke er medfødt, men kan stamme fra et uheld hvor jeg var ca. 8-10 år.

Jeg ønsker at se røntgenbillederne, som blev taget for nyligt. For ca. 10 år siden sendte min daværende læge mig til scanning vedr noget andet, hvorfor kan du ikke det? Alle andre får deres mr og rtg billeder at se, det ønsker jeg også. Jeg spurgte efter det ude på sygehuset, der kunne det ikke lade sig gøre.

Ved du om min nakke nogensinde er blevet scannet, hvornår og resultat?

Konkret vedr. mit ønske om ledoperation i hals:

Modsat tidligere kommer der nu jagende smerte fra halshvirvler ved tryk ovenpå hovedet, dette konstaterede jeg hos kiropraktoren som jeg opsøgte for et par dage siden. Endvidere: Spiserøret trykkes af fejlstillingen. Luftrøret, nærmere lokaliseret omkring stemmebånd generes. Jeg kan nu tilføje den klare indikation, at kontrollen over min ansigtsmimik falder kort tid efter at jeg rejser mig fra sengen, lidt som tilsvarende den defekte skive mellem halshvirvlerne kort efter opret stilling bliver helt komprimeret, og at der så indtræder tiltagende nerverodskompression. I halsleddet smerter det konstant, og ved fortrisvis små bevægelser foranlediger halsledsmerten forkert halsstilling. Ved ledsmerte i halshvirvler kommer man således ikke til at halte, fordi at halsleddenes belastningscyklus er anderledes end knæleddenes.


Mvh Kurt


Svar:

Hej Kurt,

I dette amt kan jeg ikke ved offentlig institution bestille CT eller
MR billeddiagnostiske undersøgelser. Muligt at forholdene tidliger
har været andre, eller forholdene i dette amt er ændret.For videre henvisning i forhold til nakken bedes du bestille tid for
videre undersøgelse.
Ad spiserørets placering kunne overvejes røntgen med kontrast.

Generelt foregår udredning, undersøgelse og eventuelle henvisninger
ud fra en konsultation.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

 

18/5-2006 15:10

 

 

Beskeder
Hej Jan

Min henvendelse fra sidste uge må være bortkommet i systemet!! -beklager at jeg ikke kom igår.

Jeg ønsker et kirurgisk indgreb i halsen, -jeg har læst om andre som efter over 20 års lidelser fik lokaliseret gl. skade ved halsled, kan du henvise mig til hovedortocentret?

 


Svar:

Hej Kurt,

Med hvilken begrundelse skulle jeg henvise dig. Der er ikke fundet
tegn til nogen skade, og du er vel efterhånden ret godt undersøgt for
nakken.Skulle du stadig have synkeplager/problemer eller lign. så må der
blive tale om andre undersøgelser.
Du må konkretisere dette.

Med venlig hilsen


Jan Baggers

 

 

19/4-2006 12:03

 

Beskeder
Dit foregående svar forekommer mig pænt sagt indholdsløst.

Som jeg skrev er der sket en forværring ved halsen, og jeg har dag og nat smerte i højre overarm, -det er som om at et halshvirvelled er skredet yderligere ud. Medicin er formålsløst nu, det er et besøg hos jer også, henvis mig til Hovedortocentret på Rigshospitalet, gerne Søren Vesterhauge, eller en dygtig halskirurg.


Svar:

Hej Kurt,

Ved eventuelt tilkommet ledskred er der brug for at vi ser dig, og at
vi eventuel ved billeddiagnostik konkretisere graden af et eventuelt
ledskred.Jeg regner derfor med at du bestiller tid for konsultation her.

med venlig hilsen

Jan Baggers

 

11/4-2006 10:10

 

Beskeder
Hej Niels, jeg skriver til dig, idet at Jan først er der på tirsdag. Angående min henvisning til Hvidovre hospital:

I mine henvendelser til lægen om min halslidelse er der eet forhold som jeg ikke har nævnt: Da jeg var ca. 12 år skete der det at under leg var der en som holdt hårdt om min hals og rykkede til. Det gav et knæk inde fra min hals og jeg måtte sidde i 5 minutter inden at jeg kunne gå igen. Jeg følte ikke specielt nogen grove gener fra halsen derefter, og jeg blev ikke tilset af en læge. -Jeg har ofte haft synkeproblemer, de ret få gange hvor jeg har skullet brække mig smerter selve bevægelsen i min hals sådan at jeg er ved at besvime af det. Her de sidste par dage er tilstanden i min hals ændret lidt som om at noget inde nær stemmebåndet klemmer når jeg synker.

Flere læger har tidligere konstateret og sagt at stillingen på mine halshvirvler er unormal, de siger de kan mærke ved at føle på halsens sider, og de røntgenbilleder som jeg har set af halsen, da er det således at for mig at se sidder specielt den ene hvirvel skævt i forhold til de andre.

Jeg ved ikke om der blandt lægerne er truffet den forkerte konklusion at denne skæve hvirvelstilling er medfødt, det er den altså ikke, det kan som redegjort ovenfor være en gammel skade fra da jeg var ca. 12 år. På den baggrund forekommer det mig at en relevant operation vil være at indsætte et led eller en skinne, hvorved den rette hvirvelstilling kan genoprettes.


Med venlig hilsen 030460-2147, Kurt Chr. Aggesen

Svar:

Hej Kurt,

Årsagen for fejlstillingen er sjældent indikation for om der opereres
eller ej, det er snare problemets stillinger, samt sandsynligheden
for væsentlig bedring efter et så markant indgreb.Med din lidelse, og forholdsvise sparsomme fund på rtg. tvivler jeg
på at man vil vælge operation som den umiddelbare løsning.
KKHH (Hvidovre Hospital) har afvist henvisningen for evt. myocresin
behandling, og anbefaler at du istedet henvises til den lokale
reumatologiske afd. Det kan vi jo altid tage en konsultation om.

God påske, og venlig hilsen

Jan Baggers

P.S.: Niels Ulrich har ferie i påsken, og han har derfor ikke
besvaret din mail.

 

 

1/3-2006 16:10

 

Beskeder
Hej Jan

Hvidovre hospial har udgivet materiale om myocrisin behandling, der vil jeg helst hen, snarest.

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Jeg sender også henvisningen til Hvidovre.

Mvh


Jan Baggers

 

22/2-2006 9:50

 

Beskeder
Jeg har kopien, idet du ikke svarede på følgende i foregående mail, gentager jeg her:

Idet receptionen idag meddelte at du nu har fået kopi af rtg 2005, ser jeg frem til din vurdering. Nuværende bedøvende medicin dur ikke, på baggrund af mine12 års erfaring og studier ønsker jeg 6 mdrs. forsøg med guldsalt/ eller implantat, dernæst vurdering for halskirurgi.

Sundhedsvæsnet i dk fejlvurderer realiteten ved hals-ledlidelser, det er fatalt at tro sygdommen er på det psykiatriske plan, det svarer til at udføre lobotomi mod et brækket ben. Dette synspunkt vil jeg benytte ved min klage, såfremt det er nødvendigt.


Med venlig hilsen Kurt Chr. Aggesen

Svar:

Hej Kurt,

Dit tidliger rtg. viser lettere forandring, inkl. holdningsanormali
af moderat grad. Jeg kan dog ikke ud af denne se at der er/behøves at
være nogen uoverensstemmelse med scientigrafien eller Balslev's
konklusion.
Selve beskrivelsen er foretaget af rtg-læge, der jo sidder og ser på
billederne. Min kommentar bygger på hans beskrivelse.
Jeg kan umiddelbart ikke henvise dig til guldimplantat behandling,
men du kan drøfte det med reumatologerne på sygehuset. Det store
spørgsmål er jo om dette er aktuelt/dokumenteret i forhold til din
lidelse.

Dine kommentarer om sundhedsvæsnet i landet må stå for egen regning,
og tolkes vel mest som politiske tilkendegivelser fra din side, og
ligger ihvertfald uden for hvad jeg debatere på mail.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

21/2-2006 15:50

 

 

Beskeder
Hej Jan

Idet receptionen idag meddelte at du nu har fået kopi af rtg 2005, ser jeg frem til din vurdering. Nuværende bedøvende medicin dur ikke, på baggrund af mine12 års erfaring og studier ønsker jeg 6 mdrs. forsøg med guldsalt/ eller implantat, dernæst vurdering for halskirurgi.

Sundhedsvæsnet i dk fejlvurderer realiteten ved hals-ledlidelser, det er fatalt at tro sygdommen er på det psykiatriske plan, det svarer til at udføre lobotomi mod et brækket ben. Dette synspunkt vil jeg benytte ved min klage, såfremt det er nødvendigt.


Med venlig hilsen Kurt Chr. Aggesen

Svar:

Hej igen,

Jeg har til frokost set at der er lagt en kopi af rtg. notat fra
2005. Den viser en let højdereduktioni 5. IV-rum, samt nogen
spondylose sv. t. dette niveau.Kopien ligger i receptionen, så du kan afhente den der.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

 

21/2-2006 10:10

 

 

 

Beskeder
Hej Jan

Der må nu ligge en kopi af røntgen 2005 hos dig, dennes konklusion forekommer mig uforenelig med rheumatologens konklusion, jeg vil klage over det, men forinden ønsker jeg at vide, hvad du mener om det?

Mvh Kurt

Svar:

Hej Kurt,

Vi ligger ikke inde med denne rtg.-beskrivelse, men den kan vel
fremskaffes fra sygehuset ved henvendelse der.
Umiddelbart mener jeg ikke at dennes konklusion er uforenlig med
reumatologens konklusion. Han afviser jo ikke eksistensen af sygdom,
men påpeger blot at han ikke har yderlige forslag.

Med venlig hilsen

Jan Baggers


Tilbage Log ud

 

15/2-2006 13:10 Svar på spørgsmål Læst Læs besked

 

 

Beskeder
Hej Jan;

Ved scintigrafien hvor jeg lå med hovedet til venstre, skete der det, at efter ca. et ½ minut fremkom der smerter fra halshvirvlen, efter 3½ minut sagde jeg til fotoassistenten at jeg ikke kunne holde hovedstillingen, ved de 4 minutter af de 8 minutter måtte jeg desværre rejse mig for at motionere hvirvlerne, ved sådan noget er smerten som med enfinger i en strammende skruestik. Jeg sagde to gange til fotoassistenten at så skulle jeg ligge hvor at hovedet ikke var drejes så meget til venstre, det ville hun ikke, hun sagde at så måtte de nøjes med hvad der var!

Du svarede mig ikke angående 3D scanning af hoved og hals?Svar:

Hej Kurt,

Jeg antydet dette ønske i min henvisning til Dr. Balslev. Han har i
sin epikrise skrevet at der ikke findes indikation for yderlig
billeddiagnostisk udredning. Han nævner specifikt MR-scanning.Skulle Du have ønske om MR-scanning må dette tages op i privat regi,
eller ved konsultation hos specialist. Jeg kan ikke ordinere denne
undersøgelse, og jeg finder ikke medicinsk indikation for MR af
nakken.

Med venlig hilsen

Jan Baggers

 

Forside > Beskeder

Beskeder

Her kan du se en oversigt over de beskeder, klinikken har sendt til dig.

Dato

Indhold

Status

13/4-2007 8:00

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

3/4-2007 9:31

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

20/3-2007 14:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

9/2-2007 10:20

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

9/2-2007 10:20

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

25/1-2007 16:40

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

3/1-2007 16:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

22/12-2006 14:00

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

22/12-2006 10:00

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

11/8-2006 10:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

7/7-2006 17:00

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

7/7-2006 16:50

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

4/7-2006 13:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

13/6-2006 13:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

19/5-2006 10:20

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

18/5-2006 15:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

19/4-2006 12:03

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

11/4-2006 10:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

1/3-2006 16:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

22/2-2006 9:50

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

21/2-2006 15:50

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

21/2-2006 10:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

15/2-2006 13:10

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

15/2-2006 8:20

Svar på spørgsmål

Læst Læs besked

 

 

15/2-2006 8:20 Svar på spørgsmål Læst Læs besked

 

 

Beskeder
Hej Jan;

Jeg vil gerne se scintigrafibillederne fra Køge. Hvis de intet viser ønsker jeg en 3D scanning af hhv. hoved og hals.

Her på nettet fandt jeg en læge, som behandler kroniske smerter med guldinplantater, dr. Sven Bugge i 9000 Aalborg. Kan jeg få en henvisning dertil?


Mvh. KurtSvar:

Hej Kurt,

Scientigrafibillederne må du kontakte RASK, Køge for at få, da jeg
ikke får disse. Jeg modtager end ikke en beskrivelse af disse.
Dr. Sven Bugge bruger mest guldimplantat ved slidtagegigt i knæ og
hofter, hos nogle med godt resultat. Han arbejder såvidt jeg husker
fra tidliger kontakter uden for sygesikringen, så du kan blot selv
kontakte ham.

Med venlig hilsen


Jan Baggers