Om Sundhedsvæsnets Patientklagenævn til Patientforeningen Danmark

 

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 24. januar 2009 14:35
Til: 'info@patientforeningen-danmark.dk'
Emne: Om Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

 

Tidligere 3 år har jeg løbende sendt info til jer om en fejlbehandling jeg var udsat for i mange år forinden. Sagens afslutning, her kort: Bortset fra 1995, den første gang jeg blev røntgenfotograferet, da har focus i billeddiagnoserne været vendt bort fra en den alvorlige skade, i stedet beskrevedes en bagatel som andre ikke generes af, og som jeg ejheller  mærker, men derfor påstod lægerne i en del år, at den smerte jeg havde, kun fandtes på det mentale plan hos mig, det gav fejlbehandling! I 2007 blev jeg undersøgt på RH, fra denne CT scanning skriver de det samme som 1995 rtg-diagnosen, de mellemliggede næsten 10 rtg. Undersøgelser da ses det også klart på billederne, men uden kommentar. I 2007 meddelte RH’s kirurger at pga. knogletilvæksten omkring det fejlstillede halsled, da er halsledoperation på nuværende sene tidspunkt forbundet med overhængende livsfare, dette er en besked som jeg respekterer og forstår. På nettet ses at I udlandet er den slags operationer almindelige.

 

Men: SP sætter lighedstegn mellem de to forskellige diagnoser, min nuværende læge turde ikke kommentere det, derfor afsluttes sagen med SP’s afgørelse. I den sidste info jeg sendt til SP, der lader jeg affekten lyde, jeg har brugt over tusind timer på at kvalificere mig til denne sag, men jeg vil ikke spilde mere tid på at vise dem tillid. Ved min henvendelse til Folketingets Ombudsmand for ca. et halvt år siden, da fik de besked derfra, at de skulle genoptage sagen, men desværre, deres afgørelse nu er identisk med foregående.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kurt Aggesen

 

 

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 23. januar 2009 00:01
Til:'pkn@pkn.dk    :(Patientklagenævnet)     
Emne: sag nr. 0304602147/3

 

Jeg skriver til jer idet at såfremt der kommer nye oplysninger kan sagen genoptages. Jeg havde lovet jer en vurdering fra min nuværende praktiserende læge. Han vil ikke give en vurdering til denne sag, han begrundede det med at han ikke ønsker at blive sendt til Afghanistan, jeg forstår ham, det er en sag om et behandlingsforløb der blev politik. Nu er det sagt, og jeg siger jer: sker det ham noget, s… Gør hvad I vil, jeg offentliggør alt!

 

For jer er 2 lig med 5, det viser jeres lighedstegn mellem de to forskellige diagnoser. Derved retfærdiggør i også den oprindelige fejl fra 1996 på Sønderborg Sygehus, hvor at de ved første rtg. diagnose 1995 beskriver lidt tilsvarende hvad Rigshospitalet gjorde 2007, men hvor Sønderborg sygehus ved rtg. Diagnose 1996 fjerner focus fra den alvorlige skade, og i stedet beskriver en bagatel.

 

I stedet for mig, hvad hvis det skete for en af jer? Føj.

 

 

 

Fra

 

 

Kurt Aggesen

 

 

 

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 7. november 2008 03:18
Til: 'rigshospitalet@rh.regionh.dk'
Emne: Til Birthe Højlund, rtg- og CT diagnostik, Rigshospitalet

 

Indledningsvis skal du vide at jeg er lykkelig og taknemmelig for en diagnose du i 2007 stillede på billede af mine halshvirvler. Diagnosen er præcis i overensstemmelse med min egen opfattelse af tilstanden. Tilstanden begyndte at genere mig smertende i 1995, på eksisterene rtg-billeder fra dengang ses tilstanden også, på første diagnose 1995 omtales en uregelmæssighed ved C3, jeg får ikke besked om det, og efter uvirksomme behandlinger gentages rtg, med ca. et års mellemrum, men da ses indeholder diagnosen alene info om C5, hvor der ses almindelig slidgigt, tilsvarende hvad hos andre ikke udgør smerter eller holdningsproblemer. Jeg fik kraftig fysioterapibehandling men som desværre forstærkede smerten, sikkert fordi terapien blev rettet ind efter diagnosen og derfor C5 og C6.

 

Omkring 2001 var min holdning så besværet, at jeg kun kunne færdes med halskrave, men daværende læge og sygehus mente at lidelsen og smerten kun var reel i form af en kraftig psykisk overbygning. Diagnosen ”muligvis paranoid hypokonder” blev hæftet på mig, men psykiatrisk behandling har jo ikke sin berettigelse eller gavn ved en overset fysisk skade. Forinden fik jeg bl.a. stærk antiepileptika, men som også forværrede min sociale situation, eks. blev jeg erklæret konkurs, og noget af medicinen fik mig til at gå som en beruset, folk sagde det ikke men det kunne jeg se på dem. I 1992 fik jeg et hårdt slag på siden af halsen, jeg tror dette slag har fejlstillet den ene halshvirvel, smerten startede i 1993, det var som et ”hold i nakken” men som ikke gik væk af sig selv. Jeg er ret sikker på at ved målrettet behandling i 1994-1995 kunne jeg være sluppet for fejlbehandling, som har været tæt på at invalidere mig. Jeg har søgt erstatning.

 

Det er meget uhensigtsmæssigt for et sundhedsvæsen når der findes personskader som at enhver kan se, men som at lægen ikke kan se. Denne skade som nogen havde fejet ind under bordet, den fik du Birthe Højlund sat ord på igen. Ved Gud, Birthe Højlund, hvor er jeg dig taknemmelig.

 

Det var omkring 1996 i Sønderjylland at skaden blev fejet ind under bordet, jeg har hørt at sygehusenes rtg.diagnoser fortsætter ud fra hvad der tidligere stod, og at dette kan være årsagen. I 2006 havde jeg rtg.billeder med oppe hos prakt.læge, han gav mig ret i at der var noget mere end hvad rtg-RoskildeSygehusb beskrev, men hans 2. henvendelse dertil blev mødt med en løftet finger, da blev det uhyggeligt, derfor kontaktede jeg Center for Menneskerettigheder, jeg fik indledningsvis en tryghed derved. –Ja, for dig må det lyde som om at jeg bruger næsten hele mit liv på den her slags, nej, jeg kender også livets gode sider.

 

 

 

Bilag: Vedhæftede fil

 

 

SP08: er kopi af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn, hvor de meddeler at jeg selv skal indhente vurderingen fra dig.

 

C: Diagnosen fra Roskilde Sygehus, denne (den sidste i rækken af fejldiagnoser) er den som jeg har påklaget.

 

D: Diagnosen fra dig, på min hals.

 

 

 

Det aktuelle Klagenævn så ingen grund til klage over Jens Brøns diagnose.

Mit håb er at du kan begrunde overfor Nævnet at forskellen mellem C og D foranlediger fejlbehandling og er betydelig.

 

 

Med venlig hilsen       Kurt Aggesen

 

 

bilag SP08:

 

 

 

bilag C:

bilag D:

 

 

 

 

 

Herunder SP's bekræftelse:

 

 

 

 

 

Ovenstående viser deres svar. Min konklusion efter mange års dialog med dem: SP arbejder for een ting: At holde gang i deres egen indtægt. De ønsker desværre ikke at bidrage til forbedring i sundhedsvæsnet.