Om pædagogik, fra forinden dette ord kom til. Herunder tekst derom. Desværre havde jeg glemt noget til kameraet, så jeg fik kun lejlighed til at tage ret få billeder fra dette håndskrift. Jeg antager at dette værk er blandt de tidligste, som findes om børneopdragelse. Det er fra skriftens tidlige alder, men tydelige typer og på dansk. Den første side herunder er reelt inde fra midten af bindet, idet at indholdsfortegnelsen i dette værk altså er placeret der, men jeg viser een side derfra, som en slags appetitvækker. Mere af indholdsfortegnelsen er længere nede.  

 

 

 

 

 

 

 

Tilføjelse den 08.01.2011:

Jeg er ikke sikker på at teksten ovenfor omhandler pædagogik, som sagt har jeg ikke gennemlæst bogen, og umiddelbart forekommer den mere at omhandle normer for arv. Men næste gang jeg får lejlighed dertil vil jeg videregive mere info derfra. Skriften er rimelig tydelig og på dansk, og den forekommer som et mellemstadie mellem de tekstyper som vi kender fra Angers-fragmenterne, og så til den type skråskrift som så siden er benyttet og som vi stadig benytter, det er det som gør at teksten herover endnu er interessant.

Man skal iøvrigt være noget forsigtig med fordømmelser. Eksempelvis, for et par år siden havde jeg bestilt emner fra de Rostgaard'ske samlinger. Den ene af disse bøger kunne jeg se, aldrig havde været åbnet, og den som jeg lige forinden havde affotograferet, deri besad en stor del af de tekstlige illumineringer en sådan glans, at man næsten kunne bringes til at tro, at lakken i de farvelagte typer endnu ikke var tør. Tænk sig, bogen jeg skulle til at gennemgå lige efter, og som altså helt klart aldrig havde været åbnet efter den havde forladt trykkeriet for ca. 250 år siden, den gjorde jeg kort proces med, væk med den, og det med et inderligt overbærende og bedrevidende smil! Jeg bort-rationaliserede bogen, og ville ikke ofre tid på den, men hvilken fejl jeg dog gjorde: Siden er det sket ca. 4-5 gange for mig, at jeg har skullet op til læsesalen personale, for at få dem til at opbryde een eller et par sider inde i bøger, ikke hvor fugt har fået papiret til at hænge sammen, men hvor sideenderne endnu er sammeføjede. KB's hylder bærer mere end 44.000.000 titler. 

En anden men lidt tilsvarende situation: Jeg havde fundet en tekst som omhandlede ærkebiskop Eskil, det er der så mange der gør, de fleste beretter de samme kendte historiske hændelser. Men i een af dem stod der altså noget som om han rejste ned til de svejtsiske alper i det ærinde, at han skulle standse de jordskælv, som foregik der! Ved sådan et minde kan det jo ærgre mig lidt, at jeg ikke er lidt mere grundig med at opdatere og holde styr på kildeskrifterne. Men nu er jeg ved at få det ordnet således, at jeg også får tilknyttet PDF-dokumenter. Eks. har jeg info om en belejring som blev foretaget under Hr. Gyldenløv's kommando; I denne beskrivelse forekommer det som om at een lokalitet blev bombarderet således og med sprængstof i kvantum som kunne afgøre en verdenskrig. Idet det er på PDFformat så kan jeg ikke vise det endnu, men  de geografiske informationer er vistnok omskrevne til at have foregået i Norge, men såfremt at der har stået et bygningsværk på den navnløse ø i Valsølille sø, så kan man forestille sig at det blev pulveriseret under det tilsvarende.