Tilføjelse den 14.08.08: Dialogen ang. opsigelsen fra KARA er ikke ordnet, dvs. rækkefølgen i hver del, der er to, starter nedefra. Således foreløbigt:

 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Anette og Kurt Aggesen [
mailto:aggesen@post11.tele.dk]
Sendt: 9. februar 2005 02:48
Til: Pia Beck Nielsen
Emne: Sv: KARA

Kære Pia

VIGTIGT; jeg har tidligere gjort opmærksom på de væsentligste af forholdene, om:

1.:   Udledning af urenset tungmetalholdigt spildevand til offentligt kloaknet.:

I december 2004 fik Stig et projektforeslag fra mig, "Projekt for bedre arbejdsmiljø ved ovn 3 + 4". Deri beskrives tiltag med konkrete løsningsforeslag, som vil give en bedre genudnyttelse af eget spildevand og færre tilstoppede rør, hvormed at benyttelsen af pumpen LS-UZ11 kan reduceres. I min anmeldelse til amtet er dette projektforeslag ikke nævnt. Deri har jeg kun kort angivet at med de problemer som anlægget uændret har, da vil den i anmeldelsen beskrevne forøgelse af bufferkapacitet være en løsning, (også dyrere).

KARA forekom ret modvillige overfor dette projekt, og fra Stig lykkedes det mig overhovedet ikke at få nogen som helst mening, han sagde kun at det måtte jeg tale med Torben (vores vedligeholdelseschef) om. Som dokumentation af projektet ved udledning af urenset spildevand sender jeg kopi via telefax.2.:   Udledning af ætsende partikler via skorstenen fra ovn 3 og 4.:

Løsning af dette problem var det første projektforeslag, som at jeg meddelte Stig. I foråret 2004 talte jeg flere gange med Stig om problemet ved filtrene for disse ovne. Jeg forklarede at jeg havde kendskab til en konstruktion, hvorved at cyklonerne kunne ændres til at optage en større del af partiklerne, dermed aflastes de efterfølgende filterposer, som så ikke behøver en forstærket rensning som KARA's  "natfilter" metode. Stig sagde at jeg bestemt skulle arbejde videre med at undersøge hvorledes at disse filtre kunne fungere bedre. Ca. to mdr. senere fandt jeg ud af, via en analyse af filterets renseventilators trykkarakteristik, at der indvendigt i filterkonstruktionens rensekanalsystem måtte være en stor utæthed, som reducerede renseeffekten. Det viste sig at være rigtigt, efter filterreparationen virkede filteret godt. Alligevel, stadigvæk er cyklonkonstruktionen ikke optimal, filteret har for stor belastning, og jeg ved hvorledes at cyklonerne kan forbedres, så at filteret aflastet og strømforbruget reduceres. Men en af mine vagtchefskollegaer meddelte at filteret nu fungerer bedre end nogensinde før, gennem de 8 år han havde været på KARA.

Dermed anså jeg denne opgave som umiddelbart værende løst. Jeg gik så igang med at bruge min ledige tid af vagterne ovre på den nye blok 5. Det var at få SO2 separatoren til at virke ordentligt. Dette projekt var mere langvarigt, men lykkedes også 100 %. A pro pos filtrene ovn 3 ( og 4), så selvom at det som sagt fungerer bedre end gennem de sidste 8 år, så er det således at trods længere perioder mellem ovnrenoveringerne, så praktiseres brugen af natfilter stadigt, mellem lange intervaller, og ved ovnstop udtages samtlige filterposer til manuel rensning med enten vask og/eller rensning med håndstøvsuger. Det er derfor stadigt formålstjenligt at få forbedret cyklonerne, og for helt at fjerne risikoen for udslip af ætsende partikler og støv fra forbrændingen kan det i anmeldelsen beskrevne rørforbindelse etableres til parallelovnens filter.   Rambøll's undersøgelse.:

For at den kan have nogen værdi, så ønsker jeg at se hvorledes at deres opgaver i denneher forbindelse er formuleret. De må meget gerne se mine beskrivelser, jeg mener egentligt det er nødvendigt.


Og, jeg har overvejet at kontakte Karl Christensen om følgende, men er det ikke bedst du gør det? Få Karl Christensen til at bede Stig om en skriftlig forklaring på, hvorfor at han under et driftsmøde i oktober 2004 højt sagde til mig, "Kurt, nu har du tømt KARA's vedligeholdelseskonto".Vedligeholdelschef Torben Hansen  sagde til mig efter mødet, "Sådan noget skal du da ikke finde dig i". Pia, jeg tror det er ret vigtigt i denne sag.
Med venlig hilsen Kurt
----- Original Message -----
From: Pia Beck Nielsen <pbn@mmf.dk>
To: Anette og Kurt Aggesen <aggesen@post11.tele.dk>
Sent: Tuesday, February 08, 2005 4:10 PM
Subject: SV: KARAKære Kurt.

Du får lige en kort tilbagemelding på din mail - beklager at jeg først svarer nu:

Der er ingen, som bestrider, at du skal gøre opmærksom på forhold, som du mener er kritisable. Det, som er problemet i denne sag, er at du ikke allerførst har gjort KARA opmærksom på de nævnte ting, hvilket du jo faktisk under vores møde med KARA sagde, at du ville gøre.

Som ansat har man en loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren, hvilket bl.a. indebærer, at man har både ret og pligt til at påpege evt. problematiske forhold overfor arbejdsgiveren og derved give ham mulighed for at ændre på forholdene. Kun hvis arbejdsgiveren ikke af sig selv ændrer på forhold, som han er blevet gjort opmærksom på, er det legitimt i forhold til arbejdsgiveren at gå videre med sin kritik, f.eks. til offentlige myndigheder - og det er denne "arbejdsgang", du ikke har overholdt. Man skal over i direkte kriminelle forhold med overtrædelse af straffeloven etc., før den almindelige procedure med "arbejdsgiveren først" kan tilsidesættes.

Dette var blot en bemærkning til den ansættelsesretlige side af sagen. Jeg giver dig besked, når jeg hører nyt fra Karl Christensen, og du må naturligvis også gerne orientere mig, hvis du skulle modtage en opsigelse og/eller en udtalelse.

Mvh. Pia, MF

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Anette og Kurt Aggesen [
mailto:aggesen@post11.tele.dk]
Sendt: 7. februar 2005 03:26
Til: Pia Beck Nielsen
Emne: KARA


Kære Pia

Tak for mailen. Den ødelægger ikke min weekend, selvom at mailen virker dyster. Jeg forstår godt Karl Christensen, at han nu er vred, desværre så jeg ikke nogen anden mulighed, på baggrund af det forhold som var gældende, som først kom frem under mødet du deltog i. Jeg mener endvidere at når alt kommer til alt, så ville situatioonen jo ikke være anderledes såfremt at bestyrelsen skulle iværksætte undersøgelsen. Ærlig talt følte jeg mig mere tryg ved at henvende mig til amtets tilsynsmyndighed, og det er KARA selv skyld i.

Her for et par dage siden så jeg en artikel på internettet, fra november 2004, hvor at formanden for bestyrelsen Ole Bælum til Dagbladet foreslår vedr. den kommende region Sjælland at de 5 regionale affaldsselskaber ændres til eet, og  bl.a. omlægning af kraft/varmeværker, med nedlægning af alle affaldsovne i området, incl. KARA's ovne, og så få opført eet tip-top moderne anlæg et sted. Der stod ikke noget om bestyrelsens indstilling til ideen. Alligevel forekommer ideen at falde noget i overenstemmelse med ledelsens umiddelbart modvillige holdning til at bringe anlæggene i orden. Om der er en sammenhæng, eller et tilfælde, ved jeg ikke, og det er også underordnet.Desuagtet ser jeg ikke formandens vision som en legalisering af at anlæggene ikke er i orden, så længe at de er i drift.   

Det at Karl Christensen reagerer på den måde virker overrasker mig, jeg synes næsten det er underligt, KARA's opgave er vel i fuld troværdighed overfor tilsynsmyndigheden at opfylde de betingelser som samfundet stiller, har og forventer. Uanset hvad Rambøll's undersøgelser vil vise er det min overbevisning at KARA  bør anse min skriftluige henvendelse til tilsynsmyndigheden som et værdifuldt værktøj til at få anlæggene i en bedre og mere driftsikker stand, hvormed det ikke er overladt til tilfældigheder om der sker forurening. De ansattes sikkerhed vil dermed også blive styrket.
                                                                                              
Den redegørelse som at jeg har udarbejdet, og som at jeg valgte at sende til amtets tilsyn er 100 % ment i bedste hensigt, den er millioner af kroner værd for KARA/brugerne/samfundet. Det er min overbevisning at jeg dermed uopfordret har udført en for samfundet værdifuld opgave og at jeg fortjener en belønning. Jeg ser det som en af mine fornemste opgaver at gøre opmærksom på klare fejl, som at andre ikke ser eller andre ikke gør noget ved, det er hvad jeg ser som samarbejde der gør en virksomhed stærk. Ved min henvendelse til amtets tilsyn kan jeg ikke anklages på nogen negativ måde, idet at tilsynet ikke er en konkurrerende virksomhed. Endvidere vil det ses i min rapportering, at jeg ikke udpeger en syndebuk, men at man skal meddele hvad man kan stå inde for.

Det angår henholdsvis sikkerhed, sundhedsskadelig forurening og økonomi. KARA er en offentlig virksomhed baseret på samfundets tillid. De tal som indberettes til myndighederne for vores miljøbelastning skal være reelle, såfremt dette for rensningsanlæg generelt ikke er tilfældet, får miljøskabte klimaændringer ikke deres forklaring.


Med venlig hilsen Kurt Aggesen----- Original Message -----
From: Pia Beck Nielsen
To: Anette og Kurt Aggesen
Sent: Friday, February 04, 2005 4:24 PM
Subject: KARA
Kære Kurt.

Jeg har desværre dårlige nyheder til dig.

Jeg er for kort tid siden blevet ringet op af Karl Christensen i anledning af, at KARA nu er blevet kontaktet af tilsynsmyndigheden for Roskilde Amt. De er temmelig oprørte over, at du ikke har henvendt dig til bestyrelsen med dine klagepunkter, inden du sender dem "ud af huset". Karl Christensen sagde samtidig, at hvis de havde kendt til din henvendelse til tilsynsmyndigheden, ville de ikke have været indstillet på at indgå en aftale omkring din fratræden, og at du muligvis i stedet ville være blevet bortvist for tillidsbrud. Han bebrejdede mig samtidig ret kraftigt, at jeg ikke havde informeret KARA om din mail til tilsynsmyndigheden, inden aftalen om dit forlængede opsigelsesvarsel blev indgået.

Som sagerne står nu, er Rambøll blevet tilkaldt for at gennemgå div. procedurer på KARA, og de forventes i næste uge at kunne fremlægge et resultat, som så vil blive sendt til tilsynsmyndigheden. Hvis resultatet er, at du har helt eller delvist ret i de ting, som du påpeger i din henvendelse, vil KARA - i betragtning af, at afskedigelsesproceduren allerede er i gang - formodentlig nøjes med at give dig en "næse" for ikke først at have orienteret bestyrelsen, men hvis Rambølls undersøgelser viser, at der ikke er nogen "uregelmæssigheder" omkring driften, kan det ikke udelukkes, at KARA vil skride til en bortvisning af dig, da de så vil have den holdning, at din henvendelse til tilsynsmyndigheden har været udtryk for chikane.

Dette er også grunden til, at du endnu ikke har modtaget opsigelsesbrevet fra KARA, da de ønsker at se tiden an, indtil Rambøll har afsluttet deres undersøgelser.

Med risiko for at lyde for meget af "jeg sagde det jo!" er jeg nødt til at sige, at jeg tidligere i forløbet har advaret dig mod at bringe sagen udenfor KARA, da det ville forringe vores muligheder for at indgå en aftale. Lige nu håber jeg på, at KARA trods alt ikke vil orke at gøre sig besværet med at lave om på dine fratrædelsesvilkår, og at du således alligevel får dine 4 måneders opsigelsesvarsel.

Jeg er ked af, hvis jeg ødelægger din week-end med denne mail, men jeg mente, at du hurtigst muligt burde have besked om den nye udvikling i sagen.

Mvh. Pia, MF

 

2.del:

 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Anette og Kurt Aggesen [
mailto:aggesen@post11.tele.dk]
Sendt: 10. februar 2005 11:09
Til: Pia Beck Nielsen
Emne: Vs: KARA


----- Original Message -----
From: Anette og Kurt Aggesen <aggesen@post11.tele.dk>
To: <kc@kara.dk>
Sent: Thursday, February 10, 2005 11:08 AM
Subject: KARA


Direktør Karl Christensen, KARA


Følgende oplysninger fremsender jeg, idet at disse hører til i sagen.Angående tidligere henvendelse om reduktion af lugt- og støvgener fra affaldsgruben:

Medens teknisk direktør John Olsen endnu var på KARA, henvendte jeg mig et par gange til ham om disse problemer. Han sagde at han var klar over at disse problemer kunne afhjælpes. Jeg foreslog automatiske rullegardiner ved køresporene, og han tilføjede at den slags kunne fås, og at de kostede ca. 90.000 kr. pr. stk, der skal vistnok bruges ialt 7 stkAngående sikker betjening af turbinen vil jeg henvise til følgende:

Det har altid været vagtchefernes ønske at få en turbinesimulator, det har været fremme længe inden jeg blev ansat på KARA. Derom må jeg også henvise til lønforhandlingen, hvori der gøres gældende at 4 stk. af os vagtchefer nævnes som berettigede til turbinetillæg, uanset at vi alle 7 incl. mig selv er oplærte dertil. Denne henvisning understreger min opfattelse at kun de vagtchefer som deltog i indkørslen af blok 5 vistnok i 1999 har opnået tilstrækkelig rutine til sikker og hurtig betjening af dette meget kostbare anlæg under uventede situationer. Under tidligere omtalte vagtchef/maskinmester møde i foråret 2004 var det på tale at standarden måtte være 2 stk maskinmestre under tubinemanøvrer. At ledelsen/direktionen også afviser dette nu er uforsvarligt, så længe at vi ikke har mulighed for at træne på en simulator. Den eneste gang som at jeg tilkaldte hjælp fra en af mine vagtchefskollegaer ca. kl. 04.30 var netop under en uventet turbinemanøvre, hvor at der var svigt i turbinestyringen, efter at min kollega ankom fik vi turbinen genindkoblet, iøvrigt selvfølgeligt uden at der var sket nogen skade. Det er betænkeligt at vores tillidsmand Thomas Sørensen nu ikke længere taler maskinmestrenes sag for tryghed under arbejdet, jeg har tidligere beskrevet flere begrundelser derom.
Nu er jeg påbegundt at søge andet arbejde, men såfremt at KARA vil genansætte mig, kan det lade sige gøre. Ellers vil jeg også godt medvirke til at gennemføre de nødvendige forbedringer som jeg har beskrevet, eller møde op for at gennemgå dem. Pia Beck Nielsen fra Maskinmestrenes Forening har modtaget et omfattende materiale om denne sag fra mig, jeg vil opfordre til at KARA gør sig bekendt med det.


Jeg har endnu ikke sendt en redegørelse til KARA's bestyrelse, det er min hensigt, derfor ønsker jeg bestyrelsens adresse oplyst. Endvidere ser jeg frem til det tidligere anmodede materiale om oplægget til Rambøll's undersøgelser.


Med venlig hilsen  Kurt Aggesen

 

Denneher henvendelse til Kara blev ej heller besvaret. Selvom jeg var en af deres tidligere ansatte, så besvarede han ikke mine henvendelser, men fremstillede anklager som der altså ingen substans var i. Gad vide, hvilket honorar han har fået for at være således. Det er ihverttilfælde helt klart, at bestikkelsen er kommet udenfra virksomheden. Sandsynligvis har nogen haft en politisk interesse i at forhindre at jeg forsatte med at udføre et flot arbejde, fordi at mine indtægtskilder de foregående år også blev frataget mig.

 

 

Det er en frygtelig situation at komme i, det som sker er at indtægtsfratagelserne forekommer uforståelige for ens venner og familie. Ikke således at båndene af den grund brydes, men der sker altså noget, når de reelt har anset én som flittig og dygtig, og de så den ene gang efter den anden hører om hvorledes andre chikanerer mig, ikke blot én gang, men at chikaneringen fortsætter igennem årenes løb. Så sker der nemlig det, at også de tager deres personlige forhold op til revurdering, og derved sker der det, at det gode ved sammenkomsterne ikke længere er der på samme måde. Sådan noget kommer man over, men årsagen må ikke overses, den skal huskes, dog uden at man dvæler for dybt deri, fordi så bliver det en medicinsk opgave, det skal man helst holde sig fri af.   

 

 

 

 

Kurt Chr. Aggesen

Dunhammervej 31 den 23.01.05

4000 Roskilde

Tlf.: 46786434

e-post: aggesen@post11.tele.dk
Nødråb fra en lidt frustreret medarbejder på et kraftvarmeanlæg med rensningsanlæg.

Undersøg denne alvorlige sag grundigt inden udsendelse og kontakt mig. Muligvis har jeg intet problem overfor KARA, alligevel skal i have det, sorter det omhyggeligt, det som kun er om mig og KARA angår ikke andre, men det med dioxin og manipulerede udledningstal tror I sikkert ikke på uden at det andet står der, hej.Min henvendelse til pressen foretager jeg af den grund, at såfremt jeg kun gik til bestyrelsen med disse oplysninger, så tror jeg at roen og ensstemmigheden ville blive højere værdsat end oplysningerne som jeg her giver. Jeg har fået varsel om påtænkt afskedigelse, fordi at jeg har påvist fejl og mangler som ledelsen åbenbart helst ikke havde set.


Meddelesen foretager jeg af den grund at KARA er en virksomhed med betydelig miljøpåvirkning, men at der gennemtvinges besparelser, uden hensyn til forurening og de ansattes sikkerhed.


Forbrydelsen som jeg anklager KARA for er at ledelsen ikke overholder virksomheden mål, at være en miljøsikker virksomhed. Som vagtchef på KARA er det min vigtigste opgave at sikre at kraft/varmeværket kører i både en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig stand.


Jeg startede på I/S KARA for 2 år og 3 mdr siden, og til min overraskelse viste det sig at den måde som anlæggene holdes igang er ved at placere følerne for miljømålinger i spande eller således at følehovederne registrerer værdier som er i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. Således passerer forurenende udledningsprodukter upåagtet udenom følehovederne medens at følerne registrer værdier fra stillestående produkter, som man ved svarer til udledningskravene. Ca. 10-35 % af de meldinger som indrapporteres til miljømyndighederne er således manipulerede. Derudover er det almindelig praksis at når der udtages miljøprøver så foregår det efter aftale med miljømyndighederne på den måde at udtagningstidspunktet ofte udskydes et større antal gange med begrundelsen, prøven vil ikke være repræsentativ. Dette er åbenbart ikke et fenomen som kun forekommer på KARA, disse operationer er erfaringer som er hentet andre miljøanlæg. Når at man så forventer at forholdene er ideelle indkaldes til repræsentativ prøveudtagning.


Dispensation til at udlede dioxin ?


Et andet forhold undrer mig. I over eet år har det anlæg som renser røggassen for dioxin på KARA’s største ovn været ude af drift. Men anlægget har siden kørt videre med at forbrænde affald uden at kunne frarense dioxinen, som således upåagtet sendes ud i miljøet. På grund af at dioxinanlægget siden dets opførelse har kørt med temperaturer som det ikke var beregnet til, blev denne anlægsdel alt for hurtigt ødelagt på grund af syrenedslag og tæringer. Fra at det blev taget ud af drift er røggassen blevet ledt gennem rør udenom dioxinfilteret og så ud i skorstenen. Jeg formåder da at virksomheden har dispensation til at udlede dioxin, men jeg undrer mig alligevel over at et offentligt miljøanlæg så nemt får lov til at forurene.


Indtil for ca. et halvt år siden havde KARA en medarbejder ansat som hovedsageligt beskæftigede sig med miljøindberetninger, han gjorde vistnok ledelsen opmærksom på det uholdbare ved denne praksis, men han er blevet afskediget.


Min bekymring går på at en offentligt ejet miljøvirksomhed burde være hævet over kortsigtede økonomiske interesser. Det bør forhindres at de penge som skatteyderne har ladet investere i anlæg for miljøsikker omsætning af affalt til energi bliver offer for kapitalinteresser, således at der bare skal produceres uanset hvor meget det forurener. Det er vore børn og efterkommere vi ubevidst forgifter på den måde. Naturligvis er det kun den del af befolkningen som trods forureningen stadig er i stand til selv at få børn som tager dette seriøst.


Årsagen til at problemet med at rensningsanlæggene og kraftværksblokkene udleder forurening som ikke registreres er at under prøvekørsler opnås ofte ideelle driftbetingelser, hvorunder at kravene til max. miljøbelastning kan overholdes. Under praktiske forhold viser det sig imidlertid at der så ofte opstår uregelmæssigheder i anlægsprocesserne, at kravene til udledning overskrides. Opførelsen af rensningsanlæg sker i licitation og dimensioneres ud fra befolkningsgrundlaget. Allerede der ligger der økonomiske interesser bag. Mit skøn er at de fleste rensningsanlæg i virkeligheden er 50 % underdimensionerede og alle med for lille bufferkapacitet. Problemet er at der ofte udledes forurening til miljøet uden at nogen har chance for at registrere omfanget af denne ekstra belastning. Således bliver vi holdt hen og tror at vi er så dygtige og næsten ikke forurener længere, fordi det viser tallene jo, men i virkeligheden er anlæggene overbelastede og direkte årsag til upåagtet men belastende forurening.Til sidst er sagen jo den at FN med de forkerte tal foranlediger at flere mennesker skal bo her på de kolde nordiske breddegrader, hvor at miljøbelastningen pr. beboer i sin natur er højere end tæt på ækvator, idet vi ikke er født med pels.For nogle måneder siden afskedigede ledelsen en anden af KARA’s nøglepersoner. Det var daværende teknisk direktør John Olsen. Eksempelvis kører turbinen I øjeblikket med en udløbstemperatur på bleeder 2 som er ca. 20 grader c, højere end normalt. Det er ingen af medarbejderne som kan finde årsagen, denne driftstilstand koster penge fordi at turbinens termiske virkningsgrad er forringet, da jeg spurgte Stig om dette svarede han at sådan skal det bare være, men vagtcheferne mener seriøst det er et problem. Her vil jeg henvise til kompetenceprojektet på KARA afholdt af Teknologisk institut. Deri henvises som eneste navngivne medarbejder til at Stig bør aflastes og at nogle af hans opgaver overdrages til vagtcheferne.


For lidt over et halvt år siden.:


Angående teknisk direktør John Olsen afholdt han møde for den samlede vagtchefsgruppe Primo/medio 2004. Vi blev rost for at KARA trods diverse uheld havde opnået et økonomisk godt resultat. Vedligeholdelseschef Torben Hansen holdt et indlæg om at ledelsen så frem til et projekt om forbedring af S02 anlægget som at jeg havde taget initiativ til. Slutteligt blev drøftet hvorledes det kunne gennemføres at bemandingen skulle op på to vagtchefer ved hver planlagt turbinemanøvre. Helt kort tid efter dette møde fik vi den chokerende meddelelse om organisationsændringen som fjernede John Olsen.


Derefter:

Jeg gennemførte SO2 projektet, det forbedrede anlæg fungerer perfekt, næsten alle roser det. Budgettet var på ca. 110.000 kr, og det blev overholdt 100 %. KARA har et årligt vedligeholdelsesbudget på ca. 4 mio kr. Stig’s kommentar fik jeg under et driftsmøde hvor at ham i et afmægtigt udbrud meddelte at jeg med mine initiativer til forbedringer er årsag til at virksomhedens vedligeholdelseskonto er tømt, denne alvorlige påstand behøver en grundig undersøgelse. Som vidne på at denne usande påstand er fremsagt kan jeg nævne el-installatør Frands Christensen og vedligeholdelseschef Torben Hansen. Projekteringen af anlægget, en del af monteringen og tilsyn under indkørsel foretog jeg de dage hvor at jeg ikke havde vagt. Der var aftalt med Stig at jeg fik godgørelse for denne ydelse udbetalt frem for at afspadsere dem. Jeg har forresten stadigvæk kun fået udbetaling for den ene måned. Jeg har rykket både Stig og lønningskontoret for udbetalingen men Stig nægter at lade lønnen udbetale for det som han tilmed I et temperementsfuldt udbrud kaldte et autonomt tiltag. Som vidne I denne sammenhæng ønsker jeg KARA’s vedligeholdelseschef Torben Hansen indkaldt.


For mig at se ligger der en fejl i at direktionen får meddelelser om at problemerne med at leve op til miljøkravene kun skyldes manglende viden hos personalet. Jeg ser det således at ingen blandt personalet oplever fornøjelse eller opnår arbejdslettelser ved at lukke affald bort gennem skorstenen eller kloakken. Ledelsen begår den fejl at bare fordi der I en kort periode har vist sig at en del af anlægget fungerer, så kan det altid virke uden problemer, og der siges:” Får I det ikke til at køre så er det fordi personalet er modvillige”. Tilsvarende siger kedelpasserne om anlæggene, ”det gamle lort virker ikke”. Anlæggene er gode nok, men kræver tilsyn, regulering og vedligeholdelse. Jeg kan meddele at selvom jeg er den nyest ansatte vagtchef er jeg er jeg en af de vagtchefer som har lokaliseret flest fejl på anlæggene, og fået vedligeholdelsesafdelingerne til at fjerne fejlene.


For mig at se foreligger der et alvorligt problem i at der kræves at anlæggene kører optimalt, selvom at betingelserne ændrer sig og der så behøves nedsættelse af ydelsen for at undgå forurening. Men for at undgå afskedigelse presses personalet så til at by-passe følehovederne, fordi ellers forekommer de dumme eller modvillige..


Idet at jeg er den af vagtcheferne som har givet vedligeholdelsesafdelingerne flest fejlmeldinger på anlæggene, og tilmed har gennemført anlægsforbedringer, ser ledelsen, som i overensstemmelse med deres påstand om at jeg har tømt vedligeholdelseskontoen-, mig som en der hygger sig med at bruge KARA’s penge. Jeg ser det mere som et desperat forsøg på at få mig smidt ud, så at de ikke længere har mig til at finde fejl. Fejl har det med at virke for nemme når de først er løst, og på KARA synes dette faktum at være et problem for nogen.Kurt Chr. Aggesen

Dunhammervej 31 den 23. januar 2005

4000 Roskilde

Tlf.: 46786434

Ledelsen på KARA
Svar til påtænkt afskedigelse og i henhold til møde den 20. januar 2005

Utryghed blandt kedelpasserne.


Denne påstand er usand. Som vidne derpå vil jeg nævne Børge Madsen, den af kedelpasserne som jeg oftest har vagter sammen med. Han meddeler at problemerne mellem mig og kedelpasserne begrænser sig til at der vist er to af kedelpasserne som engang var sure på mig.


Her vil jeg i gøre opmærksom på SU-referatet fra dec. 2004 hvor at kedelpasserne foreslår at ledelsens ønske om mansskabsreduktion ikke sker blandt kedelpasserne men på vagtchefernes bekostning. Det er sandsynligt at kedelpassernes talsmand Peder S. Larsen har givet min overordnede driftschef Stig Schmidt urigtige oplysninger om mig, for på den måde at vinde kedelpassernes gunst, idet at de forbedringer som jeg har gennemført på anlæggene allesammen har reduceret kedelpassernes (over)timeforbrug, som i bl.a. går til rensningsopgaver og rengøring; mine tiltag har reduceret antallet af blokerede rørforbindelser og givet færre skadelige afsætninger i anlæggene. Jeg formåder at denne slags problemer har været et særkendetegn ved KARA i forhold til andre kraftvarmeværker; problemernes store omfang på KARA vil i en vis grad kunne afspejle sig i virksomhedens udgifter til slamsugerservice, set i forhold til denne udgift på andre tilsvarende kraftvarmeværker.Utryghed i ledelsen:


Allerede da jeg blev ansat forelå der ønske fra såvel kedelpasserne og vagtcheferne om at der var behov for en simulatorstand, hvormed personalet nemt kan indlære sig rutinerne ved betjening af turbinen, specielt opstartsprocedurerne. Turbineanlægget udgør en investering på henimod 100 mio. kr ud af den samlede pris for blok 5 på ca. 500.000 mio. kr. En turbinesimulator er omtalt at koste ca. 500.000 kr. Bare een gang at turbinen kobler ud pga. fejlbetjening koster det virksomheden henimod 300.000 kr. i form af spildvarme og mistet produktion. Problemet skyldes manglende rutine og at rutine derved er vanskelig at oparbejde pga. få start- og stopmanøvrer pr. år. Vagten varetages på skift af syv vagtchefer, hver får således kun ca. een eller to turbine start/stopmanøvrer pr. år. Selv blandt de mest erfarne ser man usikkerhed derved, samt forglemmelser som betyder at manøvren må foretages forfra. For ca. 6 år siden blev blok 5 med turbinen indkørt, da var turbineopstart og nedkørsler en daglig begivenhed, derunder opnåede ca. halvdelen af de nuværende vagtchefer samt driftschef stig Schmidt opnåede sikker rutine i betjening af turbinen. Ledelsens utryghed vil være borte ved anskaffelse af den længe ønskede turbinesimulator.Om manglende paratviden efter 1½ års ansættelse.:


Under min oplæring har jeg flere gange overværet mine mere erfarne vagtchefskollegaer udføre f.eks. opstartsprocedurer men som måtte gentages, f.eks. fordi at en resetfunktion var glemt. Summen af min paratviden om anlæggene på KARA er på samme niveau som mine vagtchefskollegaer, der også hver i nogen grad har deres specialer. At ledelsen kommer med denne nedladende påstand om mig efter at jeg uafbrudt har været beskæftiget med anlæggene over en periode på 2 år og 3 måneder, virker ikke kun søgt, men forbavsende -.


Ved den opfølgende samtale den 20. januar 2005 udtalte ledelsen at der ikke var sket forbedringer hverken angående min paratviden eller ledelsesform, Uanset at der aldrig er sket fejl, skade eller havarier som kan skyldes mig, og det bekræftedes også af Stig Schmidt. Alligevel nævnes i alt eet klagepunkt at jeg havde tilkaldt hjælp fra tilkaldevagten for at få en brænder startet, under en vagt hvor at anlægget var ved at gå i stå pga. vådt affald, brænderen var ikke resat, og skulle startes på en usædvanlig måde, men den kom igang og vi fik anlæggene op i ydelse igen. Tilsvarende har jeg ofte set ske for mine vagtchefskolleger under min oplæring. Jeg henviste til flere kostbare skader som var sket for de andre vagthold, og at der ikke var sket skader pga. mine vagthold, det var ledelsen ligeglad med, osv.Ledelsens fremstilling af min situation afveg helt fra virkeligheden. Heldigvis havde jeg som bisidder tilkaldt jurist Pia Beck Nielsen fra Maskinmestrenes Forening, som deltog under dette møde.Forholdet til mine vagtchefskollegaer. Dette kan jeg betegne som upåklageligt. For at fremdrage noget negativt kan jeg nævnte Thomas Sørensen, der er almindeligt kendt for at efterlade sig en rodet arbejdsplads. Som sit speciale er det hans opgave at opdatere visse dele af anlæggenes styringsprogrammer. To fejl som jeg og vedligeholdelsesafdelingen har påpeget deri har han gentagne gange nægtet at rette, fordi som han siger, ”det gider jeg da ikke, fordi KARA outsourcer”. Han er iøvrigt vagtchefernes tillidsmand. Det han siger angående outsourcing formåder jeg er at to andre ledende medarbejdere er blevet fyret, hhv. Niels Vestergaard som havde med miljøindberetninger at gøre og John Olsen, som var teknisk direktør, og den hos os som ifølge omtalen havde mest viden om turbinen.Baggrunden til at jeg reagerer på denne usædvanlige måde er at jeg tidligere er blevet forulempet, og det er min erfaring at det vil vanskeligt for mig at få en tilsvarende relevant stilling og indtægt. Jeg har en skøn familie og tre børn med een og samme kone, tilmed er hun gravid i 8. måned. På baggrund af vores arbejdspladser har vi for nylig købt hus her i Roskilde.For afklaring om uenighed omJeg kræver erstatning for:


1.: Uberettiget afskedigelse.

2: Uberettiget tilbageholdelse af løn.


3.: Erstatning for misvisende årsager for afskedigelse; der ønskes aflagt vidneerklæring fra

kedelpasser Børge Madsen og el-installatør Frands Christensen.


4.: Krav om udbetaling af tilbageholdt løn; der ønskes aflagt vidneerklæring fra

vedligeholdelseschef Torben Hansen.