Resultater af kultursammenstød sker når magthaverne i landet er fjende af folket:

 

Teksten på den efterladte sten lod sig íkke tyde, idet Hjuleskov folket ved Nyborg forsvandt, se herunder: 

 

blev en kirke opført o. 1175 som anneks til Hjulby kirke, Nyborg sogn, og byen har nok haft sammenhæng med anlæggelse af Nyborg slot på samme tid. Bydelen afbrændtes imidlertid i 1534 under Grevens Fejde og forsvandt. I 1200-årene vokser byen imidlertid på holmene øst for slottet. Den stående kirke østligst i byen antages at være påbegyndt i 1300-årene, dateret arkitektonisk, og var stadig under opførelse i 1400-årenes begyndelse. Imidlertid var kirken på Helgetoften indtil førnævnte brand stadig byens sogne- og hovedkirke, selvom begge dog endnu var annekser til Hjulby kirke. (Hahn-Thomsen, P.: Nyborg i 800 år, I, s. 96 og 147ff).
 
 
 

 

 

 Under monumentet står med gotisk, oversat til nutidsdansk: Det må være et asen, som tager mere end det kan bære.

Billedet indeholder uafklarede tegn.

Ovenstående billede er trykt 1643. Bemærk elementære ligheder med 1734-guldhornet, nærmere ringen og figurerne lige over brækket.

Jeg gentager: Det må være et asen, som tager mere end det kan bære. Hej Barbarossa, din flænser, så galt var det at hornet blev brækket.

 

Kuggi den 06.03.08