Verdensarven. UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Oprettet 1972 af FN. Mit forhold til denne liste fik jeg medens jeg 1989-2001 havde en gård ved Tinglev.

Dengang kørte debatten om et offentligt ønske om at få Tøndermarsken opført på denne attraktive liste. Hver eneste gang der eksempelvis i TV-avisen var indslag derom, så afsluttedes det med at de eneste som forhindrede at dette område blev optaget på listen var at landmændene var imod det. Vi fik aldrig en forklaring på hvorfor de var imod det, vi fik aldrig at vide det ville ruinere nogle af landmændene fordi det svarede til erstatningsløs fredning, vi fik ikke at vide at de berørte områder var landmændenes produktionsområder, som indgik således i deres ejendomsfinansiering, vi fik heller ikke at vide at politikerne som skulle forsvare landmændenes interesser eller ansvarliggøre fredningen, hos dem var der ingen planer om at yde økonomisk erstatning, selvom der i udlandet er en selvfølge ved tilsvarende tiltag. Om landbrugsrådet på Akselborg meddeltes i pressen for en del år siden, at der sad landets stærkeste og mest magtfulde organ, er det en måde at få dem til at tie stille? Akselborg vil kun være pæn, men er pænt sagt en tom reklamesøjle. Men hvilke tanker sad folk så med derefter: de dumme bønder er også imod alt, de har ikke andet end jord i hovedet! Ja DR, så dårlig (ond) journalistik lavede I. Ja, jeg kalder det ondt fordi at der ensidigt sattes en bestemt befolkninggruppe i et dårligt lys, og landbrugets organisationer blev end ikke spurgt derom. Selvfølgeligt havde det kunnet lade sig gøre at få marsken med på listen, såfremt at der var erstatning for det. Jeg mener at journalisterne bør læres noget om økonomisk ansvarlighed, men bliver det så for kedeligt? Eller er det skjult uretfærdighed og dermed krig de vil have, blot for at servere spændende stof, så er det sku for galt.

Landmændene er ikke de eneste som der er gået ud over, desværre, i Tv-byen  er det god tone at gøre det således, og det er vistnok kun blevet værre efter at Plummer nu er direktør i det foretagende. Ja, de af de DR-produktioner som på verdensplan har høstet mest ros er faktisk Bamse og Kylling, men dem har DR da selv sparet væk, bare fordi de økonomisk prioriterer moderne betonklodser højere end ægte menneskekultur. Muligvis er det folk som virkelig kommer fra noget lort, de ser en autoritet i sterile betonklodser eller præstigebyggeri, derfor vælger de at  få identitet og vise sig i forbindelse med disse aktiviteter. Er det en absolut monokultur som man tilstræber, hvor man siger man ikke har råd til at producere underholdning for børn, istedet skal der kun vises Disney eller amerikanske tagneserier, skal de have eneret, det synes jeg ikke.

 

Nå, tilbage til emnet, den der meget omtalte UNESCO-liste. Jeg så den lige igennem inden det her, den er faktisk interessant. Og årsagen:(rolig, her er der ingen interessekonflikt idet det ikke angår produktionsarealer:

 

Fra: Anette og Kurt Aggesen [mailto:aggesen@kabelmail.dk]
Sendt: 19. januar 2009 11:35
Til: 'Morten.Axboe@natmus.dk'
Emne: VS: Skjoldenæsholms slotbanker:

 

Se specielt billedfilerne

 

-59 muldskuddet,

 

-60  og

 

 

 

 

-69 et spor oppe fra den ene høj,

 

denne sammensætning vidner at der er noget et komme efter, indholdet er over 350 år gammelt. At lade disse vidnesbyrd henligge uberørt er såre romantisk, men uretfærdigt overfor menneskeheden. Området omfatter fire menneskeskabte høje, de to største, slotsbankerne ser ud til at være fyldte med murbrokker, eller næsten som om de består af murbrokker med jord over (er det tilfældet, så må man bemærke, at der i sin tid, trods alt, er udvist respekt for selve Valsølille sø, at murbrokkerne ikke blev fyldt deri, hvilket vitterligt havde været nemmere). De to lidt mindre høje som også ligger ved næsset, de ser ud til at bestå af rent jord, eller uden murbrokker. Såfremt der ikke er andet end murbrokker i de to høje, så tror jeg alligevel at der må findes store stykker, som kan sige lidt om hvorledes en bygning der har set ud.  

 

For øvrigt, (den af disse stene) stenen som jeg forelskede mig i, den har jeg handlet med dem og sikret mig herhjem til videre undersøgelser: foreløbigt: en tung en, men særdeles fotogen! Den lå blandt en række for at biler ikke skulle parkere der, jeg har efter aftale suppleret med tilsvarende. Men, den aktuelle er speciel og skal derfor flækkes: Som der tilfældigt også står om kong Skjold gjorde på Schiolde, jeg siger til såfremt det viser sig at det var ham Worm hentydede til, da han skrev om den meget store konge hvem guldhornet havde tilhørt!  

 

 

De andre billeder, opfordringen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uanset udgravning eller højenes indhold: Kommer dette område på FN-listen over Verdens Naturarv, så vil det være listens fornemste.

 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Aggesen

De nederste 3 billeder ovenfor sætter jeg også i on-line fotoalbummet, derfra kan du så se eller downloade billederne i fuldt 10 mpix format.